Pazartesi, 30 Ekim 2023

İki haftada bir Pazartesi günleri çevrimiçi olarak gerçekleştirdiğimiz WEC Mondays etkinliklerinde bu hafta Regulatory Assistance Project (RAP) Avrupa Programları Direktörü Dr. Jan Rosenow’ı ağırladık.

Dr. Jan, “Verimli ve Akıllı Elektrifikasyon” konulu sunumunda şunlara değindi:

  • Günümüzdeki nihai enerji talebi tartışması, öncelikle yenilenebilir enerji kapasitesinin artırılmasına ve fosil yakıtlara olan bağımlılığın azaltılmasına odaklanmıştır. Ancak bu, buzdağının sadece görünen kısmıdır, ulaşım ile birlikte ısıtma ve soğutma, bugün nihai enerji tüketiminin neredeyse% 80’ini oluşturmaktadır. Ulaşımda elektrikli araçlar yükselişteyken, ısıtma ve soğutma sektöründe enerji verimliliğini artırmaya yeterince önem verilmemektedir.

 

  • Temiz enerjiye geçiş dünya çapında durdurulamaz bir biçimde gerçekleşmekte. Güneş ve rüzgârın küresel elektrik kapasitesi ilavelerindeki payının son on yılda artması, AB, ABD ve Birleşik Krallık’taki politika yapıcıların 2030 ortasına kadar tamamen karbondan arındırılmış elektrik sistemine sahip olmak için iddialı hedefler koymalarını sağlamaktadır.

 

  • Enerjinin geleceği giderek artan oranda dağıtılmış enerji kaynaklarındadır. Her ne kadar merkezi elektrik üretim kapasitesi hala daha fazla olsa da, dağıtılmış enerji kaynakları (DER) kapasitesinin payı da giderek artmaktadır. 2030 yılına kadar, yeni DER kapasitesi ilavelerinin, merkezi üretim kapasitesinin iki katı olacağı beklenmektedir.

 

  • Elektrifikasyon, nihai enerji talebini %40 oranında azaltabilir. Örneğin ulaşım sektöründe, elektrikli araçlar, nihai enerji kullanımı açısından içten yanmalı motorlu otomobillere göre 3-4 kat daha fazla enerji verimi sağlamaktadır. Binaların de karbonizasyonu için ısı pompalarının yaygın olarak kullanılması gerekir. Isı pompaları diğer ısıtma sistemlerinden önemli ölçüde daha verimli olmaktadır. Isı pompaları ile 1 birim elektrik girişi 3-5 birim ısı çıkışı ile sonuçlanmaktadır.

 

  • 2022’de Avrupa’da ısı pompası pazarında neredeyse %40 büyüme görülmüştür. Yaygın görüşün aksine, ısı pompaları soğuk iklimde de çalışabilmekte, bu da kısmen Norveç ve Finlandiya gibi ülkelerin neden Avrupa’daki en yüksek ısı pompası kullanımına ve ısıtmadan kaynaklanan en düşük karbon emisyonuna sahip olduğunu açıklamaktadır.

 

  • Akıllı elektrifikasyon daha fazla sistem esnekliği sağlamak ve enerji depolamaya daha az bağımlılık için özellikle hedeflenmelidir. Nihai enerji tüketicileri, pik talepten kaçınmak için akıllı sayaçlarını takip edebilmeli, akıllı şarj tarife ve hizmetleri, müşterilerin akıllı elektrifikasyona uyum sağlamaları için daha kullanılabilir hale getirilmelidir.

 

  •  Ne kadar enerji tasarrufu yapıldığı değil, hedeflenen enerji tasarrufu asıl ölçüt olmalıdır. Kaliforniya’da saat öğlen 2’de güneş enerjisinden tasarruf etmeye çalışmak, bunu kullanmaktan daha pahalıya mal olabilmektedir. Sonuç olarak, Kaliforniya’da akşam saatlerinde enerji tasarrufu yapmak çok daha değerli olacaktır. Kısacası enerji tasarrufu, enerji sisteminin zamanlamasını, coğrafyasını ve bağlamını dikkate alarak enerji sisteminde değer yaratmaya odaklanmalıdır.

Diğer İçerikler