Mehmet Mustafa SATILMIŞ, Gazi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Kimya
Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Çalışma hayatına 1990 yılında T.C. Çevre
Bakanlığı bünyesinde Mühendis olarak başladı. Sırasıyla Çevresel Etki Değerlendirmesi
(ÇED)-Planlama Genel Müdürlüğü – Çevre Kirliliğini Önleme ve Kontrol Genel
Müdürlüğü bünyesinde 2003 yılına kadar devam etti.
2003 yılında; T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı bünyesinde Çevresel Etki Değerlendirmesi
(ÇED) ve Planlama Genel Müdürlüğü-Altyapı Yatırımları (ÇED) Dairesi Başkanı olarak
2011 yılına kadar görev yaptı. Ardından 2011 yılında Çevresel Etki Değerlendirmesi
(ÇED) ve Planlama Genel Müdürlüğü – Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı. 2011
yılında T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın, Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED), İzin
ve Denetim Genel Müdürü olarak atandı.
2013 yılına kadar devam ettiği görevinin ardından aynı yıl içinde, T.C. Çevre Şehircilik
Bakanlığı Bakanlık Müşaviri olarak atandı. 2014 yılında T.C. Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı-Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED), İzin ve Denetim Genel Müdürü olarak
tekrar atandı ve 2019 Temmuz ayına kadar bu göreve devam etti.
2019-2022 yılları arasında T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bünyesinde
Danışman olarak görev yapan M. Mustafa SATILMIŞ, 9 Ağustos 2022 tarihinde T.C.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı iştiraki ELTEMTEK (Elektrik Tesisleri ve Mühendislik
Hizmetleri Müteahhitlik Danışmanlık ve Ticaret A.Ş )ne Genel Müdür olarak atandı.
M. Mustafa SATILMIŞ evli ve üç çocuk babasıdır

Diğer İçerikler