1974 yılında Polatlı’da doğan İlker ILGIN; lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde, yüksek lisans eğitimi de Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’nde ticaret hukuku bilim dalında tamamlamıştır. Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü’nde Yönetici Eğitim Programına ve Kamu Diplomasisi Eğitim Programına katılmıştır. Avukat ve iş, ticaret, tüketici, spor, fikri ve sınai haklar ile enerji ve maden hukukunda uzman arabulucudur.

Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi’ne avukat, regülasyon ve rekabet hukuku müdürü; Eurasiasat S.A.M’da hukuk danışmanı ve Türkiye yetkili temsilcisi; Türksat Uydu Haberleşme, Kablo TV ve İşletme Anonim Şirketi’nde hukuk danışmanı; Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nda hukuk müşaviri, I.hukuk müşaviri ve başkanlık müşaviri; Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde araştırma komisyonlarında komisyon uzmanı; Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nda başkan yardımcısı ve başkanlık müşaviri; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nda bakan yardımcısı danışmanı; Kardemir Karabük Demir ve Çelik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nde yönetim kurulu başkanı danışmanı; Turkish Petroleum Off-Shore Technology Center Anonim Şirketi’ne yönetim kurulu üyesi; Kardemir Enerji Anonim Şirketi’nde yönetim kurulu başkanı olarak görev yapmıştır. Adli yargı hâkim ve savcı adayı olarak atanmıştır. Fahri olarak, Türkiye Tenis Federasyonu’nda denetim kurulu üyeliği, Kardemir Teknoloji, Eğitim ve Kültür Vakfı’nda denetim kurulu başkanlığı görevlerinde bulunmuştur. Çeşitli bakanlıkların koordinasyonunda kurulan Ulusal Beslenme Konseyi, Kadına Yönelik Şiddet İzleme Komitesi, Karayolları Trafik Güvenliği Eşgüdüm Kurulu, Bağımlılık İle Mücadele Kurulu üyelikleri ve benzeri görevleri de üstlenmiştir.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nda bakan danışmanı; Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü’nde ve Turkish Petroleum International Anonim Şirketi’nde yönetim kurulu üyesi; fahri olarak Türkiye Eskrim Federasyonu’nda yönetim kurulu üyesi, Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi’nde denetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır.

Diğer İçerikler