Emin İPLİKÇİ

(1950-1952) Ankara Elektrik, Havagazı ve Otobüs İşletmesi Genel Müdürü

Tevfik Fikret SÜER

(1953-1962) – (1966-1967) Bayındırlık Bakanlığı Bayındırlık Şirket ve Müesseseleri Reisliği

İbrahim DERİNER

(1962-1966) EİEİ Genel Müdürü

Kemal NOYAN

(1967-1968) Enerji Bakanlığı Müsteşarı

Arif ONAT

(1968-1971) Enerji Bakanlığı Müsteşarı

Tahsin YALABIK

(1971-1972) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı

Celal ÖZPINAR

(1972-1974) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşar v.

Ali Galip MUTDOĞAN

(1974-1993) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji Dairesi Başkanı

Hüseyin ARABUL

(1993-2003) Barmek Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı

Prof. Dr. Orhan YEŞİN

(2003-2005) ODTÜ Öğretim Üyesi

Süreyya Yücel ÖZDEN

(2005-2014) Ulaştırma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı

Doç. Dr. H. Murat MERCAN

(2014-2017) Enerji ve Tabii Kaynak Bakanlığı Bakan Yardımcısı