Uluslararası Enerji Ajansı’nın Çarşamba günü söylediğine göre, yakıt verimliliğinin gelişmesi ve elektrikli araçların kullanımının artmasıyla küresel petrol talebindeki büyümenin 2025’den itibaren  yavaşlaması bekleniyor, fakat tüketimin önümüzdeki yirmi yıl içinde zirveye çıkması pek mümkün görünmüyor. Enerji politikaları üzerine Batı devletlerine tavsiyede bulunan Paris merkezli UEA, yıllık Dünya Enerji Görünümü’nde 2040’a kadar olan dönem için, 2030’larda belirgin bir yavaşlamaya karşın artışın devam edeceğini belirtti. Ajansın var olan enerji politikalarını ve duyurulan hedefleri de dahil eden temel senaryosu , 2018’de 97 milyon bpd olan petrol talebinin 2025’e kadar her yıl ortalama günlük 1 milyon varil artışla devam etmesi. Talebin 2030’larda ortalama yıllık 0.1 milyon bpd oranında artması ve 2040’ta 106 milyon bpd’ye ulaşması öngörülüyor. UEA, kamyonlardan, gemilerden, havacılıktan ve petro-kimya sektörlerinden artan talebi göstererek: “2025’den sonra maddi bir yavaşlama var fakat bu durum petrol kullanımında belirli bir rekor düzeyine neden olmayacak” dedi. UEA, iklim değişikliği konusunda endişeli olan gruplar tarafından tahminlerin dünyanın yenilenebilir enerjiye geçiş hızına önem vermemesi ve küresel sıcaklığı 1.5-2 derece Santigrat artışında tutmak için olan çabaları zayıflatma konularında eleştirilmekte. Bu yıl UEA, şu anki politikalarını yansıtmak için başlıca planını “Yeni Politikalar” yerine “Belirli Politikalar” olarak yeniden adlandırdı. Bu da önümüzdeki yirmi yıl içinde enerji talebinin nasıl gelişeceğini göstermek için kullanılan üç plandan biri konumunda. Reuters

Diğer İçerikler