ÖZET:

Türkiye’nin elektrik üretiminde doğrudan izlenen santraller daha çok iletime bağlı santrallerdir. Lisanssız güneş santralleri gibi daha çok dağıtımın altındaki santrallerin verisi ancak daha sonra kesinleşmektedir. Gerek küçük üretimleri gerekse de elektrik sisteminin alışık olmadığı “dağıtık” yapıları tüm elektrik istatistiklerinde bir sapmaya yol açmaktadır. Elektrik üretim rakamları aynı zamanda ekonomik büyümenin de öncü göstergelerinden olduğundan, bu etki başka istatistikleri de saptırabilmektedir. EPİAŞ platformundan da bu verilere şimdilik erişim olmadığından basit bir orantı ile bir yaklaşım geliştireceğiz.

YÖNTEM:

Öncelikli olarak TEİAŞ tarafından açıklanan lisanslı ve lisanssız güneş için kurulu güç rakamları kullanılacaktır.  Daha sonra EPİAŞ üzerinden gerçekleşen elektrik üretim rakamları alınacaktır. Bu tabloda lisanslı güneş rakamları mevcuttur. Diğer kalan lisanssız güneş üretiminin ise lisanslı güneş üretim miktarında olduğu kabul edilecektir.

ANALİZ:

TEİAŞ kurulu güç rakamlarına göre lisanslı güneş kurulu gücü 22,9 MW iken, lisanssız güneş kurulu gücü 4721 MW’tır. Bu kadar derin bir fark ile uygun bir örnekleme yapılamayacağı kabul edilebilir. Ama 4721 MW güneşin lisansı güneş ile orantılı üretim yapmasında bile tüm üretimin %3.3’ünü karşılamaktadır.

Bu rakam, elektrik tüketiminin haberde geçtiği gibi %1,76 değil %4’lerin üzerinde bir “yıldan yıla aylık artışa“ geçmesine neden olacaktır.

Lisanslı güneş kurulu gücüne eşdeğer lisanslı güneş üretimini, lisanssız kurulu gücüne oranladığımızda aşağıdaki grafik çıkmaktadır.

30 Temmuz – 10 Ağustos döneminde, orantıya göre Türkiye toplam güneş üretimi aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir.

Buna göre Türkiye tarihinde ilk defa 2 Ağustos 2018’de günlük elektrik üretimi 1 TWh, yani 1 milyar kWh/günü aşmıştır.

SONUÇ:

Güneş verileri tüm elektrik verileri içinde artık önemli bir yer tutmaya başlamıştır. Fakat dağıtım sisteminin altında olmaları bu verilere diğer elektrik verileri kadar hızlı erişimi engellemektedir. Yaz aylarında güneşin toplam üretimdeki payı %3,3’e denk gelmektedir. Güneşlenme zamanından dolayı kışın çok daha düşük olacaktır. Aynı şekilde ekonomik büyümenin öncü göstergelerinden elektrik talebindeki büyümede ise güneş üretim rakamları (EPİAŞ ve TEİAŞ veri tabanına hemen girmediğinden) görülmemektedir. Oysa %3,3’lük rakam çok büyük bir rakamdır.

Kesin olarak söylenemese de lisanslı güneş üretimi baz alınırsa:

  • Türkiye günlük elektrik üretiminin 2 Ağustos 2018’de 1 milyar kWh/gün rakamını,
  • Talebin ise 49500 MW’ı geçtiği söylenebilir.

Eğer güneş dikkate alınmaz ise, sadece TEİAŞ’ın iletimden gördüğü elektrik üretim artışı %2’lerin altında olacaktır.

İndirmek için tıklayın

Diğer İçerikler