Petrol ve gaz endüstrisi, şirketlerin günlük faaliyetlerini kolaylaştırarak nesnelerin internetinin (IoT) potansiyelini gerçekleştirmeye yaklaşıyor. ‘Nesnelerin interneti’, petrol ve gaz işlemlerinde şu faydaları sağlamaktadır:

Sondaj yönetimi

Sondaj, petrol ve gaz endüstrisi yönteminin temel parçalarından birini oluşturmakta. Nesnelerin interneti, sondaj yönetiminde verimliliği artırıyor. Derine inildikçe tehlikeli durumlar artıyor. Sondaj operatörlerinin petrol çıkarmak için ince hesaplar  yapması gerekiyor. Derin sularda yapılacak hatalar aksiliklere neden olabilir. Nesnelerin interneti, riskleri azaltılmasını ve zor operasyonların sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlar. Akıllı araçlar da sensörlerden alınan bilgiyi kullanarak ilgili personeli hatalara karşı önceden uyarıyor.

Boru hattı denetleme

Boru hattı sızıntıları, petrol ve gaz sektörünün karşılaştığı temel sorunlar arasında yer almaktadır. Sızıntılar, ciddi maddi ve çevresel hasara neden olmakta; şirketlerin itibarını zedelemektedir. Nesnelerin interneti, boru hattı sistemleri ile birleşenlerinin denetimini mümkün kılıyor. Nesnelerin interneti olmazsa şirketler rutin bakım ve kontroller için insan kaynaklarına güvenmek durumunda kalır. IoT, boru hatlarını gerçek zamanlı olarak kontrol ederek manuel kontrolleri azaltıyor. Gerçek zamanlı bilgi temini, sızıntı ve diğer istenmeyen durumların engellenmesini sağlayabilir. IoT sayesinde çalışanlar yalnızca anormal bir durumda bakım için sahaya gönderilecek. Böylece insanlar tarafından yapılan periyodik incelemeler rafa kaldırılarak, insan kaynakları daha verimli kullanılacak.

Rafineri denetimi

Nesnelerin interneti, diğer performans parametrelerine ek olarak boru basıncı ve akış hızını denetlemeyi kolaylaştırıyor. Rafinerinin her parçasıyla ilgili pek çok ölçüm ve veri gerekiyor. Bu hem zaman alıyor hem de manuel yapılırsa maliyetli oluyor. Bazı alanlarda gerçek zamanlı, kesin ölçümlere ihtiyaç duyulur. Örneğin, bir vananın, başka bir yerde ölçülen akış hızına bağlı olarak kontrol edilmesi gerekebilir. Böyle bir durumda, akış hızındaki bir değişiklik vananın anlık kontrolünü gerektirecektir. Nesnelerin interneti, insan kaynakları tarafından ulaşılamayan yerlerde isabetli veri toplanmasına izin veriyor. Sensörler, çalışanlar tarafından ulaşılması zor yerlere yerleştirilebilir ve daha fazla veri aktarabilir. Bu da rafinenin devamlı gözlemine olanak sağlıyor. Rapora göre, petrol ve gaz şirketleri, verilerin doğru kullanımı ile üretimlerini yüzde 6-8 artırabilirler.

Kaynak: “Refining The Oil and Gas Industry with IoT”, Forbes 

İndirmek için tıklayın

Diğer İçerikler