Uluslararası Enerji Ajansı’na göre, koronavirüsün yayılmasını önleyici tedbirler, talepte benzeri görülmemiş bir şoka yol açtığı için küresel doğal gaz tüketimi, bu yıl tarihteki en büyük düşüşü yaşayacak. Paris merkezli IEA Çarşamba günü yaptığı açıklamada, salgının etkilerinin küresel doğal gaz tüketiminin 2020’de yüzde 4 veya 150 milyar metreküp düşmesine ve etkisinin dünyadaki her bölgeye yayılmasına neden olacağını söyledi. Böyle bir düşüş, talebin yüzde 2 düştüğü 2009 yılında küresel mali krizden sonra kaydedilen düşüşün iki katı kadar şiddetli olacaktır. Doğal gaz sektörü son yıllarda birçok sektörde kömürden gaza geçişten faydalanmıştır. Düşük fiyatlar ve temiz hava politikaları, özellikle Çin’de yakıt dönüşümünü tetiklemiştir. 2019 yılında talep bir önceki yıla göre yüzde 1.8 veya 70 bcm arttı. IEA Başkanı Fatih Birol, “Bu yıl yaşanan rekor düşüş, talepteki güçlü artışlara alışmış bir sektör için koşulların dramatik bir değişimini temsil ediyor” dedi. Financial Times

Diğer İçerikler