Good Energy ve Energy Systems Catapult tarafından yayınlanan yeni bir rapora göre, Birleşik Krallık’ın 2050 karbonsuzlaştırma ve net sıfır hedeflerine ulaşması için yenilenebilir enerji altyapısına yılda 14 milyar sterline (19,4 milyar $) kadar ek yatırım yapılması gerekiyor.

Renewable Nation: Pathways to a Zero Carbon Britain adlı rapor, yenilenebilir kaynaklara yapılan yatırımları artırarak İngiltere’nin yerel yenilenebilir enerjiyi kullanarak 2050 yılına kadar net sıfıra ulaşabileceğini belirtiyor. Rapora göre 100 GW güneş enerjisi ve 70 GW rüzgar enerjisi ile 2050 yılına kadar Birleşik Krallık elektriğinin %98’e kadarı yenilenebilir enerji kullanılarak üretilebilir.

Diğer önemli bulguların bazıları aşağıdaki gibidir:

  • İngiltere’nin hükümet fonlarını kullanarak 2050 yılına kadar 34 GW’a kadar enerji sağlamak için gelgit, dalga ve jeotermal dahil olmak üzere yenilenebilir enerji sektörlerindeki fırsatlardan yararlanması gerekiyor.
  • İngiltere’nin, yüzyılın ortasına kadar iki katına çıkması beklenen artan enerji talebini karşılamak için prosumerların (üreten tüketicileri) benimsenmesini genişletmesi gerekiyor. Birleşik Krallık’taki tüm hanelerin yaklaşık %50’sinde çatı güneş enerjisi olmalı, ısıtmanın %80’inden fazlası elektrikli olmalı ve ulaşımın %90’ı elektrik olmalıdır. Çalışmaya göre, tüm bu gelişmelerin hükümet planları tarafından desteklenmesi gerekiyor.
  • Hükümet, rüzgar, güneş ve hidro gibi zaten bilinen ve mevcut teknolojilerin konuşlanmasını hızlandırmalı, ısı pompalarının kullanımını artırmalı, istikrarlı bir karbon fiyatı geliştirmeli ve net sıfır etkinleştirme programlarına ülkenin GSYİH’sının %1,5’ine kadar yatırım yapmalıdır.

Good Energy’nin kurucusu Juliet Davenport OBE şunları söyledi: “Bu rapor, daha yeşil, daha adil ve son derece ulaşılabilir olan sıfır karbonlu bir İngiltere’nin ilham verici bir vizyonudur. Bu vizyonu gerçeğe dönüştürmek için anlamlı, acil eylem gerekiyor. Birleşik Krallık, dünyadaki en zorlu ve en cesur iklim hedeflerinden birine sahip. Gerçekten sürdürülebilir bir topluma geçişin faydalarını görmek istiyorsak, hepimiz üzerimize düşeni yapmalıyız”. dedi. Power Engineering

Diğer İçerikler