Birleşik Krallık, net-sıfır testini geçmeleri halinde, Kuzey Denizi’nde yeni petrol ve gaz petrol sahalarının geliştirilmesine yine de izin verecek. Hükümet, petrol ve gaz endüstrisi için yeni bir iklim uyumluluğu kontrol noktası hakkında bir istişare başlattığını söyledi. Hükümet, kontrol noktasının, Birleşik Krallık’ın iklim değişikliği taahhütlerine ve 2050 yılına kadar net sıfır hedefine uyumlu olmasını sağlamak için gelecekteki tüm petrol ve gaz lisanslarına uygulanacağını söyledi. Önerilen iklim uyumluluğu kontrol noktası, “petrol ve gaz için iç talep, sektörün öngörülen üretim seviyeleri, karbon yakalama ve hidrojen üretimi gibi temiz teknolojilerin artan yaygınlığı ve sektörün emisyon azaltımına karşı devam eden ilerlemesi dahil olmak üzere yeni lisansları değerlendirmek için kullanılabilecek potansiyel testleri” ortaya koymaktadır. Kontrol noktasının amacı, gelecekteki lisansların Birleşik Krallık iklim değişikliği hedefleriyle uyumluluğunu değerlendirmektir ve halihazırda lisans sahiplerine verilmiş olan lisanslar kapsamında önerilen gelişmeler için onay sürecini etkilemeyecektir. Oil Price

Diğer İçerikler