BM Genel Sekreteri Guterres, “Gelecek on yılda iklim değişimine karşı atılacak adımlar ve ortaya konacak çözüm önerileri hayati olacak” dedi. Bu doğrultuda, gıda sanayi ve yemek endüstrisinin nasıl bir yol izleyeceği önem arz ediyor. Milyarlarca insanı doyurmak, gerekli gıda ve yemeği üretmek ve insanlara ulaştırmak çok ciddi bir enerji tüketimini beraberinde getiriyor. Hükümetlerarası İklim Değişimi Paneli’nde konuşan bilim adamlarına göre, insan tarafından üretilen sera gazlarının %24’ü küresel gıda endüstrisi tarafından üretiliyor. Bu doğrultuda gıda sanayi ve yemek endüstrisinin en temel hedefi iklim değişimi ile mücadele etmek olmalı. Tarım, ormanlar, toprak kullanımı iklim değişiminin en etkili unsurları. İklim değişiminin toplumlar ve ekonomiler üzerinde çok ciddi negatif etkileri var. Bunun durdurulması lazım. Bu noktada gıda endüstrisinin hemen harekete geçmesi ve ciddi adımlar atması gerekiyor. Bilim, teknik ve sanayi arasındaki iş birliği ciddi çözüm önerileri ve teknolojik yenilikleri ortaya koyacaktır. McDonald’s, Walmart Vakfı ve Cargill, Kuzey Amerika Ovaları’nın korunması için birlikte harekete geçtiler. Bu noktada Montana, Nebraska, South Dakota’da yerel çiftçilerle ciddi iş birliğinde bulunuyorlar. Nebraska’da 400 bin dönümden fazla arazide toprak kalitesini artırmak için uygulamaya konulan proje hayvancılık ve mısır üretimi için çok önemli bir gelişme ve örnek teşkil ediyor. Toprak zenginleştirme ve verimliliği artırmak gibi temel bir hedefle yola çıkan böyle bir proje 150 bin metrik ton sera gazının atmosfere salınımını da önleyecektir. Bu her yıl 32 bin aracın karbon salınımını önlemekle eş değer.

Kaynak: “McDonald’s exec: The food industry needs to act now to cut greenhouse gas emissions”, CNN

İndirmek için tıklayın

Diğer İçerikler