Yeni bir rapora göre son yıllarda küresel düzeyde elektrifikasyonun artmasıyla birlikte kayda değer ilerlemelere rağmen, dünyanın en fakir nüfusunun bazılarına ulaşmak ve enerji sürdürülebilirliğini arttırmak için daha sürdürülebilir çabalara ihtiyaç var. Dünya Bankası Enerji Kıdemli Müdürü Riccardo Puliti “Son birkaç yılda kaydettiğimiz ilerleme teşvik edici. Elektriğe erişimi olmayan insanların sayısı 840 milyona düştü. Yine de yapacak çok işimiz var; çünkü bu nüfusun büyük kısmı en yoksul ülkelerde ve uzak bölgelerde yaşıyor. Afrika ve Asya’daki birçok ülkede başarılar yol gösteriyor. Bu rapor, sağlam planlama, şebeke ve şebeke dışı yaklaşımları entegre etme, uygun fiyatta ve güvenilirliğe odaklanma ve toplumsal cinsiyet eşitsizliklerini ele almanın önemini göstermektedir” dedi. Son yıllarda enerji erişiminde önemli ilerlemeler kaydedildi. 2010 yılında 1,2 milyar olan elektriksiz dünya nüfusu, 840 milyona düştü. Hindistan, Bangladeş, Kenya ve Myanmar gibi ülkeler 2010’dan bu yana en fazla ilerleme kaydeden ülkeler olmuştur. Ancak önlem alınmazsa 2030 yılında %90’ı Sahra Altı Afrika’da yaşayan 650 milyon insan elektriksiz kalacak. Enerji İlerleme Raporu, toplam yenilenebilir enerji dağıtımını artırmak için ilerleme kaydedildiğini gösteriyor. Yine de küresel ölçekte ilerlemeyi hızlandırmak; daha güçlü siyasi irade, uzun vadeli enerji planlaması, daha yüksek finansman seviyelerini gerektiriyor. Forbes

Diğer İçerikler