BP’nin geçtiğimiz günlerde yayınladığı “2020 Dünya Enerji Raporu”ndan bazı önemli kesitler aşağıda sunulmuştur.

2019 yılında Çin dünyanın en büyük hidroelektrik, rüzgar ve güneş enerjisi üreticisi oldu.

Çin toplam enerji üretiminde yıllık artış oranı olarak yine dünya birincisi oldu. Çin dünyanın en büyük enerji üreticisi ve en büyük enerji tüketicisi olmaya 2019’da da devam etti.

Çin dünyanın en büyük kömür üreticisi olmayı 2019 yılında da sürdürdü. Dünyadaki kömürün yaklaşık yarısını Çin üretiyor.

Çin’in toplam kömür üretiminden elde ettiği enerji ABD’nin petrol, doğalgaz ve kömür üretiminin toplamından daha büyük. Çin’in ithal ettiği toplam enerji miktarı Japonya’nın toplam enerji tüketiminden daha fazla.

Dünya’da tüketilen enerjinin %17’si kömürden karşılanırken, Çin toplam enerji tüketiminin %58’ini kömürden karşılıyor.

Şekil 1- Dünya Enerji Tüketimi           Şekil 2- Enerji Kaynaklarının Küresel  Payları

ABD son 3 yıldır üst üste dünyanın en büyük petrol üreticisi olmaya devam ediyor. ABD, 2019 yılında dünyadaki petrolün %17’sini doğalgazın ise %23’ünü üretti.

2019 yılında karbon emisyonları oranı ABD ve diğer gelişmiş birçok ülke için düşmeye devam etti fakat Çin’in karbon emisyon oranı yükseldi.

ABD’nin enerji üretimi 2019 yılında %6 oranında arttı, en büyük artış petrol ve doğalgazdan geldi, kömür üretimi ise ciddi düşüş yasamaya devam etti.

ABD, petrol üretiminde son 3 yıldır üst üste en yüksek artışı gösteren ülke oldu.

Çin, dünya nüfusunun %18’ini, dünya ekonomisinin %16’sini oluşturuyor, dünya enerji kaynaklarının %20’sini üretiyor ve %24’unu tüketiyor. ABD, dünya nüfusunun %4’unu, dünya ekonomisinin %24’unu oluşturuyor, dünya enerji kaynaklarının %16’sini üretiyor ve %16’sini tüketiyor.

Kanıtlanmış petrol rezervlerinin küresel dağılımında Ortadoğu %48.1 ile hala en çok petrol rezervine sahip bölge.

Şekil 3- İspat Edilmiş Petrol Rezervlerinin Küresel Dağılımı

 

Şekil 4- Küresel Petrol Üretimi               Şekil 5- Küresel Petrol Tüketimi

(Bölgesel Dağılım)                                      (Bölgesel Dağılım)

Şekil 6- Küresel LNG İhracatı

Kanıtlanmış petrol rezervlerinin en çoğu Venezuela (%17.5)’da. Ardından Suudi Arabistan (%17.2) ve Kanada (%9.8) geliyor.

Orta ve Güney Amerika’da petrol üretimindeki ciddi artış devam ediyor.

Küresel LNG ticareti 2019 yılında tarihinin en büyük yıllık artışını gösterdi (%12.7(54bcm)) AB ülkelerinin LNG ithalatı %68 arttı.

Şekil 7- Küresel Doğalgaz Ticareti (Boru Hatları ile)

Yenilenebilir enerji ve doğalgaz üretimindeki artış 2019 yılı küresel enerji üretimindeki artışın %75’ini oluşturuyor.

Yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen enerji 2019 yılında %41 oranında bir artış gösterdi böylelikle yenilenebilir enerji kaynakların üretilen enerji miktarı ilk defa nükleer enerjiyi geçti.

Kaynak: “Statistical Review of World Energy 2020”, BP

İndirmek için tıklayın

Diğer İçerikler