Düşünce kuruluşu Agora Energiewende, Almanya’nın sera gazı emisyonlarını 1990 seviyelerine kıyasla yüzde 65 oranında azaltmak olan 2030 hedefine ulaşmak için planladığı devlet iklim koruma yatırımlarını üç katına çıkarması gerektiğini açıkladı. Federal hükümet, önümüzdeki süreçte yılda yaklaşık 30 milyar avro  (mevcut planların öngördüğünün yaklaşık iki katı kadar) yatırım yapmak zorunda kalacak. Düşünce kuruluşunun yaptığı bir araştırmaya göre , yerel düzeyde daha fazla yatırımla birleştiğinde, bu rakam şu anda planlanandan üç kat daha yüksek olacak ve yılda 46 milyar avroya ulaşacak. Agora Energiewende Başkanı Patrick Graichen, “Bir sonraki hükümeti kim kurarsa kursun, gerekli iklim eylemi önlemleri için bir yatırım dalgası başlatmak zorunda olacak ya da iklim hedeflerinde başarısız olma riskiyle karşı karşıya kalacak” dedi. Önümüzdeki beş yıl içinde Almanya, demiryolu genişletme, dijitalleşme, bina modernizasyonunun desteklenmesi ve diğer önlemlere 230 milyar avro yatırım yapmak zorunda kalacak. Bu, planlanandan 150 milyar avro daha fazla. Graichen, ülkede 180’den fazla kişinin ölümüne neden olan batı Almanya’daki sel felaketinin maliyetinin yalnızca yeniden yapılanma yardımında 30 milyar avroyu bulduğunu vurguladı. İklim eyleminde para tasarrufu, “iklim zararlarını sürekli olarak çok parayla temizlemek yerine” şimdi gerekli yatırımları yaparak gerçekleştirilebilir.

Sanayi grupları, işçi sendikaları ve çevre aktivistleri, bir sonraki hükümeti, yenilenebilir enerjideki genişlemeyi tekrar rayına oturtmaya, bina verimliliğini artırmaya ve ulaşım sektöründe derin değişiklikler başlatmaya odaklanarak, Almanya ekonomisinin iklim dostu dönüşümünün temel zorluklarını ele almaya çağırdılar.  Çoğu parti, enerji geçiş harcamalarının artması gerektiği konusunda hemfikir ve seçmenler büyük ölçüde iklim eyleminde daha fazla çabayı destekliyor. Ancak, karbon fiyatlandırması ve diğer önlemler vatandaşlara giderek daha fazla mali yük getirdiğinden, adil maliyet tahsisi sorunu acil hale geliyor. Clean Energy Wire

Diğer İçerikler