Biden yönetimi, 2035 yılına kadar ABD’nin elektrik sektörünü karbonsuzlaştırmaya yönelik iddialı bir planın parçası olarak önümüzdeki on yıl içinde güneş enerjisi maliyetini %60 azaltmayı hedef olarak belirledi.

ABD Enerji Bakanlığı, hedefin önceki güneş enerjisi maliyeti hedefini beş yıl hızlandırdığını söyledi. DOE, ABD elektrik şebekesinin 15 yıl içinde tamamen temiz enerjiyle çalışması için, Başkan Joe Biden’ın iklim değişikliği gündeminin temel ayaklarından biri olan güneş enerjisinin bugün olduğundan beş kat daha hızlı tesis edilmesi gerekeceğini söyledi. Bu hedefe ulaşmak için pazara hâkim olan silikon hücrelere karşı gelecek vaat eden ucuz bir alternatif olarak kabul edilen perovskit güneş hücreleri de dahil olmak üzere teknolojilere 128 milyon dolar harcama taahhüt edildi. Fonlar ayrıca kadmiyum tellür ve yoğunlaştırılmış güneş enerjisi teknolojileriyle ilgili araştırmaları da destekleyecek. Finansmanın bir kısmı, inverterler ve kablolar gibi bileşenleri iyileştirerek mevcut fotovoltaik güneş enerjisi santrallerinin ömrünü uzatmaya da çalışacak.

Güneşten enerji üretmenin maliyeti son on yılda %80’den fazla düştü ve bu da onu kömür ve doğal gaz gibi fosil yakıtlarla çalışan tesislerle rekabet edebilecek hale getirdi. Hükümet verilerine göre, güneş enerjisi şu anda Amerika Birleşik Devletleri’ndeki yıllık yeni üretim kapasitesinin en büyük payını oluşturuyor. Reuters

Diğer İçerikler