Avrupa Parlamentosu (AP), Avrupa Birliği’nin (AB) iklim değişikliğiyle mücadele ve Rus fosil yakıtlarına bağımlılığı sona erdirme planlarının bir parçası olarak 2030 yılı yenilenebilir enerji kullanım hedefini yüzde 42,5’e yükseltti.

Strazburg’da gerçekleştirilen AP Genel Kurul oturumunda, AB yenilenebilir enerji yönetmeliğinin güncellenmesi oy çokluğuyla kabul edildi.

Yeni yönetmeliğe göre, 2030’a kadar AB’nin toplam enerji tüketiminde rüzgar ve güneş gibi çeşitli yenilenebilir kaynakların payı yüzde 42,5’e yükseltilecek.

Ayrıca, üye ülkeler yenilenebilir payını yüzde 45’e ulaştırmak için çaba harcayacak.

Bu düzenleme öncesinde AB yenilenebilir enerji hedefi 2030 yılı için yüzde 32 seviyesinde bulunuyordu.

En son verilere göre, AB ülkelerinin toplam enerji tüketiminde yenilenebilir kaynakların payı yüzde 22 civarında seyrediyor.

Yönetmeliğe göre, yeni güneş veya rüzgar enerjisi yatırımlarının izin ve onay süreçleri hızlandırılacak.

Taşımacılık sektöründe temiz yakıtların payı artırılacak ve sektörün sera gazı emisyonları 2030’a kadar yüzde 14,5 azaltılacak.

Yeni kurallar bu aşamadan sonra üye ülkeler tarafından resmen onaylandıktan sonra yürürlüğe girecek.

Söz konusu düzenleme, Avrupa Yeşil Mutabakatı’ndaki iklim hedeflerini yakalamak ve Rusya’ya enerjide bağımlılığı azaltmak için hazırlanmıştı.

Kaynak: BLOOMBERG

Diğer İçerikler