AB müzakerecileri, enerji üretiminde yenilenebilir kaynakların payını 2030 yılına kadar %32’ye çıkarma kararı aldı. Karardaki hedefin, taslak kanundan daha yüksek olduğu ancak bazı hükümetlerin ve Avrupa Parlamentosu’nun beklentilerinin altında kaldığı belirtildi. AB’nin son yasası, Güneydoğu Asya’nın en büyük tedarikçisi olduğu palm yağının kullanımından 2030’a kadar vazgeçilmesi çağrısında bulundu. Bu kanunun ayrıca küçük yenilenebilir enerji üreticileri için bazı engelleri kaldırabileceği ve söz konusu tedbirlerin, Avrupa Birliği’nin 2030 yılına kadar sera gazı emisyonlarını azaltma konusundaki genel hedefini 1990’larda ki seviyelerin en az %40 altında tutmasına yardımcı olacağı belirtildi. Reuters

Diğer İçerikler