Bir araştırmaya göre, 50 yaşın üzerindekilerin çoğu, yüksek fiyatlar oluşsa bile Birleşik Krallık hükümetinin, iklim krizi ile mücadelede daha fazlasını yapması gerektiğine inanıyor.

50 yaş ve üzeri 500’den fazla kişiyle yapılan bir ankete katılanların neredeyse üçte ikisi ürün ve hizmetlerin zaman içinde daha pahalı veya daha zor erişilmesi anlamına gelip gelmediğine bakılmaksızın, hükümetin iklim inisiyatiflerinde daha hızlı hareket etmesini istedi.

Araştırmayı yürüten Rest Less’in kurucusu Stuart Lewis şunları söyledi: “Araştırmamız, orta yaştakilerin gezegenimizin geleceği ve iklim değişikliğini azaltmadaki rolleri konusunda büyük bir sorumluluk duygusu hissettiklerini gösteriyor.”

Ankete katılan her üç kişiden ikisi, son yıllarda atıkları azaltmak için daha az kıyafet aldıklarını, yarısı ise araç kullanımını azaltıp daha az et ve süt ürünleri tükettiklerini söyledi. Beşte biri sadece mevsimlik yiyecek aldıklarını söylerken, yarısı evde enerji kullanımını azalttıklarını belirtti.

Lewis, “Araştırma yaptığımız orta yaştakilerin büyük çoğunluğu, daha fazla geri dönüşümden daha az tüketmeye, seyahat alışkanlıklarını değiştirmeye, hatta bazıları arabalarını tamamen bırakmaya kadar kendi alışkanlıklarında şimdiden değişiklikler yapıyor” dedi.

Hükümet, mümkün olduğu kadar çok evi 2035 yılına kadar ortalama C enerji verimliliği derecesine yükseltmeyi hedefliyor. Ancak, su depolarının ve çatı katlarının yalıtılması veya güneş panelleri ve ısı pompalarının kurulması anlamına gelebilecek iyileştirmelerin ortalama maliyeti, yaşlı insanlar için çok daha yüksek olabilir, çünkü daha eski ve daha az enerji verimli evlere sahip olma eğilimindedirler.

Nationwide tarafından yapılan bir araştırma, iyileştirmelerin maliyetinin ortalama olarak yaklaşık 8.100 £ olduğunu, ancak F veya G enerji verimliliği derecesine sahip evler için 25.800 £’a kadar yükseldiğini ortaya koymuştu. Bir evi iyileştirmenin yıllık ortalama tasarrufunun yılda yaklaşık 1.780 £ olduğu tahmin ediliyor, bu da eski mülk sahiplerinin yalnızca 14 yıl sonra finansal faydalar elde edeceği anlamına geliyor. Nationwide’ın kıdemli ekonomisti Andrew Harvey, “Bu, evlerin karbondan arındırılmasına yardımcı olmak için daha fazla teşvike ihtiyaç olduğunu gösteriyor” dedi. The Guardian

Diğer İçerikler