Avrupa karbon piyasasında COVID19 kaynaklı ekonomik şok göz önüne alındığında, AB karbon tahsisatlarının fiyatı son aylarda oldukça yükseldi.

AB genelinde kilitlemelerin ilk aşamalarında ton başına 14,30 € ‘dan düşük olan Aralık 2020 kontratı, Haziran ayında ton başına 30,80 € gibi rekor bir yüksekliğe ulaştı.

Aslında, karbon için yepyeni bir fiyatlandırma paradigmasının ortaya çıkabileceğini düşünmek için üç neden olduğunu düşünülüyor. Endüstri için yakıt olarak, doğal gazı içeren karbon yoğun bir süreçle yapılan gri hidrojen yerine, rüzgar ve güneş enerjisiyle çalışan elektrolizörler aracılığıyla üretilen yeşil hidrojeni kullanmanın maliyeti, önümüzdeki on yıl içinde temel fiyatlandırma parametresi haline gelecek.

Piyasa katılımcılarının algısı beklenilen gibi gelişirse, AB karbon tahsisatlarının fiyatının neredeyse iki katına çıkması bekleniyor.

Birincisi, Brüksel’in 2050’ye kadar net sıfır emisyon hedefinin yakında AB hukuku olacağı düşünüldüğünde, artık AB-ETS için net bir son oyun var.

Bu son oyun, EUA fiyatlarının 2050’ye kadar net sıfır emisyona ulaşmak için gereken seviyeye ulaşmasını sağlayacaktır. Avrupa Komisyonu tarafından yakın zamanda önerilen 2030’a kadar AB emisyonlarını yüzde 55 oranında azaltmaya yönelik geliştirilmiş geçici hedef 2030’da artık daha sıkı bir EU-ETS sınırı gerektiriyor olacak.

İkincisi, Avrupa Komisyonu’nun yakın zamanda başlattığı yeşil hidrojen stratejik vizyonuna göre, 2050 yılına kadar net sıfır emisyon, çözümün önemli bir kısmına yeşil hidrojenin katkısı olmadan elde edilemez.

Bu nedenle, bir noktada EUA’ların binalarda, ulaşımda ve elektrik üretiminde alternatif fosil yakıtlı enerji kaynakları yerine yeşil hidrojenin kullanımını teşvik eden fiyat seviyesine ulaşması gerekecektir.

Üçüncüsü, yeşil hidrojeni ticari olarak uygun hale getirmenin ön koşulu, onu 2030 yılına kadar endüstriyel bir hammadde olarak uygun hale getirmektir.

Gri hidrojen üretimi halihazırda EU-ETS kapsamındadır ve bu işlem üretilen her kg için 9 kg CO2 saldığından (megavat-saat başına 0.27 ton CO2’ye eşittir), yeşil hidrojen önümüzdeki on yıl içinde gri hidrojenle rekabet edebilir hale gelmesi muhtemeldir.

Bununla birlikte, bunun politik olarak kabul edilebilir bir seviyede gerçekleşmesi için yeşil hidrojeni üretmenin maliyetinin bugün ile 2030 arasında keskin bir şekilde düşmesi gerekecektir. Komisyon, 2030 yılına kadar yeşil hidrojenin üretim maliyetini, bugün kg başına 4,5-6 € olan maliyet tahminlerine kıyasla kg başına yaklaşık 2 € olarak hedefliyor. Bu, gri hidrojenin bugün kg başına yaklaşık 1,5 € olan üretim maliyetine yaklaşmaktadır. Financial Times

Diğer İçerikler