Bundan sonra da iki haftada bir Pazartesi günleri çevrimiçi olarak gerçekleştirmeye devam edeceğimiz WEC Mondays etkinliklerinin ilkinde Dr. Glenn GEORGE’u ağırladık.

Glenn GEORGE, nükleer enerji alanındaki güncel konulardan birisi olan ‘Küçük Modüler Reaktörler’ hakkında bir sunum gerçekleştirdi. Nükleer enerjinin karbonsuzlaşma yolundaki katkısından ve öneminden bahseden George, büyük çaplı nükleer güç santralleri ile birlikte kullanılabilecek bir alternatif olan küçük modüler reaktörleri bütüncül bir bakış açısıyla ele alarak bunların pozitif ve negatif yanlarına değindi.

George’un konuşmasında değindiği noktalardan bazıları şu şekildeydi:

  • Küçük modüler reaktörler (KMR) her ne kadar uzun süredir mevcut nükleer enerji teknolojileri arasında bulunuyor olsalar da bugünlerde global dekarbonizasyon yolunda gittikçe artan önemde bir rol oynayacaklar.
  • KMR’ler büyük ölçekli Nükleer Güç Santralleriyle (NGS) karşılaştırıldığında çeşitli avantajlar sunmaktadır.
  • KMR teknolojileri büyük NGS tasarımlarına nazaran daha çeşitlidir.
  • Birleşik Krallık, ABD, Çin, Rusya, Güney Kore ve Suudi Arabistan gibi ülkelerde KMR tasarım, geliştirme, lisanslama ve yerleştirme çalışmaları sürmektedir.
  • Birkaç KMR tasarımı oldukça gelişmiş, lisanslanmış ya da lisanslanmak üzere ve ticari açıdan cazip durumdadır.
  • KMR’ler devletlerin uzun dönemli enerji planlamaları arasında yer almalıdır.
  • KMR’ler özellikle uzay çalışmalarında, denizde kullanımda, kısıtlı arazinin bulunduğu kentsel alanlarda ve erişimi zor olan uzak alanlarda kullanıma uygundur.
  • KMR’lerin dezavantajları arasında özellikle şu iki husus sayılabilir: teknolojik risk ve sabit maliyetler. Çok sayıda yeni ve inovatif tasarım olması teknolojik riski artıran bir faktör. Tasarım onayı, yer lisansı, inşaat lisansı ve işletme lisansı gibi konular bakımından oluşacak sabit maliyet diğer büyük NGS’lerden daha düşük olmayabilir.
  • Bugün çok sayıda KMR tasarımı bulunmakta; zamanla bunların arasından bazıları öne çıkacak ve kalıcı olacaklar, diğerleri de ortadan kaybolacak. Bunu araba sektörünün ilk zamanlarına benzetebiliriz. O dönemlerde araba üretmeye çalışan yüzlerce firma vardı fakat daha sonra rekabet ve teknolojinin etkisi ile bazıları yaşamaya ve büyümeye devam etti, kalıcı oldu, diğerleri ise ortadan kayboldu. Burada da benzer bir süreç yaşanacaktır.

Diğer İçerikler