Petrol ve doğalgaz sektörü liderlerinin Beyaz Saray Yerel İklim Danışmanı Gina McCarthy ile olası iklim çözümleri konusunda iş birliği içinde çalıştıkları haberleri şüphesiz dikkatleri çekecek. Sonuçta, McCarthy ve fosil yakıt endüstrisi, Başkan Barack Obama’nın Çevre Koruma Ajansı Yöneticisi olarak görev yaptığı süre boyunca sık sık anlaşmazlık halindeydiler. Yakın zamanda McCarthy,10 petrol şirketi ve diğer endüstri ticaret gruplarının liderleriyle paylaşılan öncelikleri tartışmak için sanal bir toplantı düzenledi. Konuşmanın çoğunda, hükümet ve endüstrinin düşük karbon teknolojisinin ilerlemesine yardımcı olmak için ortak olunabilecek çeşitli yollara odaklanıldı.

Konu karbonu azaltmaya geldiğinde her iki taraf da kesinlik ve çözüm arayışına girdiğinden bu cesaret vericidir. Sonuç olarak, örneğin, enerji üretimini engelleyen yukarıdan aşağı düzenlemelerden ziyade, karbon fiyatı gibi sağduyulu, piyasaya dayalı çözümler üretmek daha iyidir.

Yönetim, iklim değişikliğiyle mücadele vizyonunu ortaya koyarken, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar kesinlikle dikkat çekecek. Bununla birlikte, piyasaya dayalı bir karbon fiyatı, ulusal iklim hedeflerine doğru gerçek bir ilerleme sağlayabilir. Neden? Çünkü bir karbon fiyatı, emisyon azaltıcı teknolojilere daha önemli yatırımları teşvik ederken, aynı zamanda enerji firmaları için ekonomik kesinlik yaratma ve tüm enerji kaynaklarının rekabet etmesine izin verme avantajını sunar. ABD’nin ekonomiyi canlı tutmak için petrole ve gaza ihtiyacı var ve doğal gaz elektrik üretiminde artan bir rol oynayacaktır.

Gerçekte, karbonun üstü kapalı bir fiyatı, düzenlemeler ve talimatlar aracılığıyla zaten mevcuttur. Elektrik santrallerini, araba emisyonlarını ve petrol ve gaz üretimini etkileyen birçok politika halihazırda karbonun sosyal maliyetini hesaplamayı içeriyor. Obama yönetimi bunu ton başına 50 $ olarak verirken, Biden yönetimi bu rakamı 51 $ olarak tahmin etti ve bazıları bunun 125 $’a yükselebileceğini düşünüyor.

Günümüzde bu maliyet tüketicilerden gizlenmiş şekilde uygulanmaktadır. Bir karbon fiyatı altında, bu maliyet şeffaf olacak ve tüm emisyon yayıcılar da dahil olmak üzere tüm ekonomiye uygulanacak, böylece kanun yapıcılar ve tüketiciler bilinçli kararlar alabilecektir.

Uygun şekilde tasarlanırsa, bir karbon fiyatı, potansiyel yatırımcılar için şeffaflık sağlarken, tüketicilere daha düşük karbon seçenekleri sunmaları noktasında şirketler için teşvikler yaratacaktır.

Piyasanın iklim çözümlerine yatırımı teşvik etmesi için, yatırımcıların gerçekçi olmayan hedefler yaratan ve Amerikalıların hala ihtiyaç duyduğu petrol ve gaz ürünlerini aşamalı olarak kaldırmayı amaçlayan görünüşte sonsuz bir dizi düzenleme yerine karbonun fiyatı ve karbon azaltıcı teknolojilerin değeri konusunda kesinliğe ihtiyaçları var.

Petrol ve gaz endüstrisine saldırmanın varacağı herhangi bir yer yoktur. Aslında, Amerika’nın doğal gaz ve petrol şirketleri, kömürden geçiş için ülkenin bol gaz tedarikini kullanarak ve karbon yakalama ve depolama dahil olmak üzere bir dizi emisyon azaltma teknolojisini benimseyerek emisyon azaltımlarına öncülük ettiler. Bu çabalar, yalnızca büyük enerji şirketlerinin becerilerini, yeteneklerini, uzmanlıklarını ve ölçeğini Amerika’nın yararına kullanarak bir karbon fiyatlandırma planı kapsamında hızlandırılacaktır.

Amerikalılar daha temiz enerji ve petrol ve gazın sunduğu güvenilirliği talep ediyor. Amerikan enerjisinin ve serbest piyasanın gücü hafife alınmamalıdır. Bir karbon fiyatı, bu araçların her ikisini de kullanarak, inovasyonu ve karbon azaltma sürecini yönlendirmek için karbon için şeffaf ve ekonomi çapında bir fiyat yaratır.

Geçmişteki görüşmelerin aksine, enerji firmaları ve federal politika yapıcılar iki uç nokta arasında bir seçim yapmayı tartışmıyorlar. Daha düşük karbonlu bir geleceğe giden en akıllı yolu tartışıyorlar. İyi tasarlanmış, pazara dayalı bir karbon fiyatı, hepimizin istediği geleceğe giden en iyi yoldur.

Kaynak: “Placing A Price On Carbon Provides Certainty, Transparency And Real Progress On Climate”, Forbes

İndirmek için tıklayın

Diğer İçerikler