Devletin çevresel danışma kurulunun ilk değerlendirmelerine göre, İngiltere 2050 yılına kadar yeşil enerji kaynaklarını daha ucuz hale getirecek düzenlemeler ve son ilanlardaki vergiler gibi konularda tüketici davranışlarını değiştirecek acil önlemler almadığı sürece karbon emisyonunu net sıfır oranına indirme hedeflerine ulaşamayacak. İngiltere’nin İklim Değişikliği Komitesi tarafından hazırlanan rapor, küresel sera gazlarının yaklaşık dörtte üçüne denk gelen hane tüketimini çözümlemek için çok az şey yapıldığı konusunda uyardı. 1990’dan beri İngiltere tarafından emisyonlarda yapılan %40 oranında kesilmenin büyük ölçüde elektrik temininin dekarbonizasyonu sonucunda olduğunu da belirtti. Raporu yazan Imperial College London’daki araştırmacılar, hükümetin davranışsal değişiklikleri dayatmak için iddialı politika önlemlerini kabul ettirerek halkla yakın ilişkiler kurmasını istedi. Önerilen önlemler, şu sıralar fosil yakıtlar tarafından üretilenden daha pahalı olan düşük karbonlu elektriğin kesilmesine müdahale edilmesi gibi konuları içermekte. Financial Times

Diğer İçerikler