Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Yetkili Müdürü Fatih Birol’un söylediğine göre, nükleerin küresel enerji karışımındaki düşüşü karbon emisyonunu azaltma konusunda ekonomiye ve diğer çabalara karşı bir tehdit oluşturuyor. Mart 2011’de Japonya’da meydana gelen Fukushima nükleer santral felaketinden beri, güvenlik konuları, artan masraflar ve teknolojik engeller nükleer projeleri yavaşlattı. Aynı zamanda, devletlerin küresel ısınmadan sorumlu sera gazı emisyonlarını kesmek için iddialı hedefler koymasına rağmen, emisyonlar 2018’de yüksek seviyedeydi. Paris’teki bir konferansında Birol: “Bu durum devlet başarısızlığının bir sonucudur” dedi. Enerji konularında endüstrileşmiş ülkelere tavsiyede bulunan IEA yöneticisi: “Hükümetlerin hedefleri ve gerçekte olanlar arasında giderek artan çok ama çok tehlikeli bir kopukluk var” dedi. Birol, “Devletlerin politikalarını değiştirmedikleri sürece nükleerin enerji karışımındaki düşüşü konusunda endişeliyim” dedi. Birol, Avrupa’daki enerji karışımına nükleerin katkısının emisyonlar ve ekonomilerin her ikisi için de büyük sonuçlar doğurarak yirmi yıl içinde %25’ten %4’e düşebileceğini söyledi. Birol aynı zamanda, küresel enerji karışımında kirleten fosil yakıt paylaşımının 1990’da olduğu aynı seviyeler olan %63’te sabit kaldığını söyledi. Eylül’de yayınlanan yıllık Dünya Nükleer Endüstrisi Durum Raporu’na göre, yenilenebilir enerjiler masraflar düşüp kapasite arttıkça nükleer enerjiye tehdit oluşturmakta. Birol, küresel ısınmanın üstesinden gelmek için nükleerin güç sektöründe toplam emisyonun %40’ından sorumlu bir role sahip olduğunu söyledi. Reuters

Diğer İçerikler