Hükümetin 2021 Projeksiyon Raporu, Almanya’nın emisyon azaltma çabalarının ülkenin iklim hedeflerine ulaşmak için yeterli olmayacağını gösterdi. Ekoloji Enstitüsü (Öko-Institut)  tarafından derlenen rapor, ağustos ayında yayınlanan ve Almanya’daki emisyonların 1990 seviyelerine kıyasla 2030 yılına kadar yüzde 49 ve 2040 yılına kadar yüzde 67 oranında düşeceğini öngören daha önceki bir taslağı doğrulamış oldu. İklim hedeflerinde sırasıyla yüzde 65 ve yüzde 88’lik bir azalma şart koşulmaktadır. Öko-Institut, “Almanya, ek önlemler alınmadığı takdirde önümüzdeki yirmi yılda iklim hedeflerini kaçıracak” açıklamasını yaptı.

Enstitü, kömür aşamalı olarak kaldırılması, daha fazla yenilenebilir enerji tesisi ve Avrupa ticaret sistemi ETS’de artan karbon fiyatları sayesinde enerji sektörünün önümüzdeki yıllarda büyük emisyon azaltımı sağlayabileceğini belirtti. Sektördeki sera gazı emisyonlarının on yılın sonunda 193 milyon ton CO2 eşdeğerine ve 2040 yılına kadar 75 milyon tona düşmesi ve böylece sektörel hedefi aşması bekleniyor.

Daha verimli binalar ve elektrikli arabalara geçiş, çok daha düşük ölçekte de olsa emisyonların azaltılmasına daha fazla katkıda bulunacaktır. Bina sektörü emisyonlarının azaltımı 2030’a kadar yaklaşık yüzde 11 (%68’e nazaran %57 azalma) ve ulaşım emisyonları azaltımı ise yüzde 25 (%48 yerine %23) daha az olacaktır. Sanayi emisyonlarının 2030 yılına kadar yüzde 58 yerine yüzde 45 düşmesi bekleniyor. Öko-Institut araştırmacısı Ralph Harthan, “Rapor, mevcut araçların daha da geliştirilmesi ve yenilerinin de tanıtılması gerektiğini açıkça gösteriyor” dedi. Clean Energy Wire

Diğer İçerikler