2011 yılında npower Business Solutions (nBS), Londra Ekonomi Okulu ve Grantham İklim Değişikliği ve Çevre Araştırma Enstitüsü tarafından 2020 yılına kadar enerji piyasası için dört potansiyel senaryo modelleyen ortaklaşa büyük bir çalışma başlatmışlardı. Bu raporla aynı isimdeki ‘Gelecek Raporu’ olan bu çalışmada yenilenebilir enerjilerin oynayacağı rol ve İngiltere’nin karbondan arındırma hedeflerine ulaşıp ulaşamayacağı inceleniyordu. Tabi ki o dönemde Brexit ve Covid-19 tahmin edilemezdi.

Bu raporda (Gelecek Raporu 2020), 2011’de yazılan ve 2020 yılına kadar dört potansiyel enerji senaryosunu modelleyen önceki rapor (Gelecek Raporu) değerlendiriliyor ve alınabilecek dersler doğrultusunda sektörün geleceğini şekillendirmeye yardımcı olabilecek noktalar tespit ediliyor. Ayrıca geçen birkaç yılda enerji sektörünü etkileyen faktörler gözden geçiriliyor. Ayrıca 2050 yılına kadar net sıfır hedefi planlanırken gelecekte kısa, orta ve daha uzun vadede hangi yatırımlar gerekli, politikada gerekli değişiklikler nelerdir ve işletmelerin önemli rolü ne olacaktır konularına genel hatlarıyla yer veriliyor.

Raporda yer alan önemli noktalar aşağıdaki gibidir:

 • 2011 raporunu tekrar gözden geçirmek çok değerli üç ders verdi:
 1. Ekonomik toparlanmaya sürdürülebilir bir cevap gerekiyor. Yenilenebilir enerjinin başarısı, o zamanlar alınan kararlardan kaynaklanıyor. Bu yüzden esneklik artık her zamankinden daha önemli.
 2. Net sıfıra odaklanılması gerekiyor.

COVID-19 öncesi, net sıfırın ortaya çıkmasını herkes için zorlayıcı bir ihtiyaç olarak değerlendiriliyordu. Hükümet yeşil gündemde ivme oluşturmak için COVID-19 durumunu kullanma ve başlangıçta net sıfır hedefli projelere fon sağlamak için şüphesiz ihtiyaç duyulan ekonomik toparlanmayı kullanma fırsatına sahiptir. Enerjinin işletmeler tarafından nasıl tedarik edileceği ve yönetileceği başarının merkezinde olacaktır.

 1. İşletmelerin oynayacakları hayati bir rolü vardır

İşletmelerin oynayacağı rol hayati önem taşımaktadır ancak sürdürülebilirliğin şirket kültürüne tamamıyla nüfuz etmesi ve tüm çalışanların buna ikna olmasına bağlıdır. Enerji verimliliği, yerinde üretim, yeşil enerji tedarik etme, talebi azaltma ve değiştirme daha da önemli hale gelecektir.

 • Önümüzdeki 12-24 ay, kuruluşlar için Covid-19 sonrası için toparlanma süreci olacağından özellikle önemli olacak. İngiltere’de yeşil bir kurtarma planına ve net politikalara acilen ihtiyaç duyulduğu açık bir şekilde ortaya çıkıyor. Bu süreç daha güçlü ve daha sürdürülebilir bir geleceği canlandıracak projeleri hızlandırmak için bir fırsat.
 • İşletmelere net sıfır gelecek planlaması için ihtiyaç duyulan bir yol haritası ve tutarlı ve kararlı politikalar gerekiyor.
 • 2050’ye kadar net sıfır emisyon hedefine götürecek teknolojiler tüm paydaşların odaklandığı hedeftir. İddialı bir hedef olsa da, teknolojilere yapılacak yatırım, yenilenebilir enerjiler için teşvikler ve sistemin yapısındaki değişiklikler ile bu mümkün görülüyor ve önümüzdeki beş yıl içinde büyük stratejik kararların alınması gerekiyor. İhtiyaç duyulacak teknolojiler: elektrikli araçlar (EV’ler), yenilenebilir enerji kaynakları gibi mevcut teknolojilerin devam eden gelişimi, karbon tutma ve depolama (CCS) ve hidrojen olarak sıralanabilir. Bu konuda bir görüş birliği mevcut.
 • İşletmeler İngiltere’nin karbondan arındırma hedeflerine ulaşmasında hayati bir rol oynayacak. Ancak, gerçekten başarılı olmak için, bu anlayışın şirket kültürüne yerleşmiş olması, tüm çalışanlar ve daha geniş tedarik zinciri tarafından kabul görmesi gerekmektedir.
 • Pandemi sonrası talep azaldı ama yenilenebilir enerji üretimi sabit kaldı. Covid-19, yenilenebilir enerji üretiminin birçok insanın düşündüğünden daha yüksek olabileceğini öğretti.
 • Batarya teknolojisine odaklanılması gerekiyor. Elektrikli araçlara geçiş muhtemelen birçok insanın beklediğinden çok daha hızlı gerçekleşiyor, bu yüzden 2030’a kadar elektrikli araçlarda (EV’ler) ve ilgili elektrik talebinde önemli bir artış olacağı düşünülüyor. 10 yılda depolama sorununa bir çözüm bulunmalı ki yenilenebilir enerji üretimi artsın.
 • 2050 yılına kadar net sıfır hedefi gerçekçi midir? Bunun ezici yanıtı “evet” idi. Ancak, bunu gerçeğe dönüştürmek için acilen net bir yol haritasına ihtiyaç vardır. Ancak politika açısından yeterli kararlılık yok. Elektrik sektörü iyi gidiyor ve muhtemelen 2050’den önce net negatif olacak. Ancak, binalar ve endüstri sektörlerindeki büyük soru işaretleri var. Bu alanda yapılması gereken çok şey var. 2050 yılına kadar net sıfır hedefi sadece ulaşılabilir değil, aynı zamanda politik olarak arzu edilebilir. Beyaz Kitap, (Energy White Paper), hükümetin önümüzdeki üç yıl içinde alınması gereken büyük kararları nasıl gördüğüne dair büyük bir test olacak.
 • Net Sıfır hedefi için yılda yaklaşık 15 megaton karbon emisyonunu azaltmak gerekiyor. Daha fazla yenilenebilir enerji ve daha fazla teşvik gerekiyor ve ayrıca şebekenin bunu desteklemesi için önemli yatırımlara ihtiyacı var. Elektrifikasyonu şebeke destekleyemiyorsa bunun bir anlamı yok.
 • 2050’ye baktığımızda, büyük endüstriyel ve ticari enerji kullanıcıları kendi karbon azaltma hedeflerini belirleyerek İngiltere’nin karbondan arındırma hedeflerine ulaşmasında önemli bir rol oynayacaktır.
 • Enerji fiyatlarının piyasa fiyatlarının altında kalmasını sağlamak için yerinde üretim kesinlikle doğru bir seçenektir.
 • İşletmeler hangi yeni teknolojileri izlemelidir? Hidrojenin ortaya çıkması, özellikle ulaşım, ısıtma sektörlerinde kullanımı önemlidir. Ayrıca hem teknolojideki gelişmeler hem de fiyatların düşmeye devam etmesi ile birlikte batarya teknolojileri daha da önem kazanacaktır. Elektrikli araç devrimi de bir diğer önemli teknolojidir.
 • Biyodizel, etanol, biyogaz ve biyokütle gibi biyojenik kaynaklardan enerji üretimi artırılmalıdır.
 • Önümüzdeki 15 yıl içinde bugün bile bilmediğimiz teknolojiler olacağı düşünülüyor.
 • Hiç kimse, İngiltere’nin 2050’ye kadar net sıfır için düzenleme yapacağını, AB’den çıkacağını ya da dünyanın küresel bir pandemi nedeniyle durma noktasına geleceğini tahmin edemezdi. Bununla birlikte, bu aksaklıklara rağmen, dekarbonizasyon net sıfıra giden yolda kilit bir rol oynayacak.
 • 2020’nin hepimizin hatırlayacağı bir yıl olacağı açıktır. Enerji sektörü için COVID-19’un, talep davranışının değişmesinde, artan arzın dengelenmesi gereken şebekelerde, benzeri görülmemiş bir kömür içermeyen düşük enerji fiyatlarının kaydedilmesinde etkisi görülmüştür. Kalıcı etki bilinmemektedir, ancak İngiltere’nin pandemiye nasıl tepki vereceği orta ve uzun vadede rotayı ayarlayacaktır.
 • İngiltere’nin gelecekteki ekonomik dayanımının merkezine net sıfır hedefli yeşil bir kurtarma planının konumlandırılması gerekmektedir. Politika netliğine acilen ihtiyaç duyulduğu açık bir şekilde ortaya çıkıyor. Bu hem işletmeler hem de daha geniş toplum için daha güçlü ve daha sürdürülebilir bir gelecek amacıyla hazırlanacak projeleri hızlandırmak için bir fırsat.

On yıl önce alınan kararların çoğunun şu anda nerede olunduğu üzerinde büyük bir etkisi var. Ve rapora tüm katkıda bulunanlar, 2050 yılına kadar net sıfırın iddialı bir hedef olduğunu kabul etse de teknolojilere yapılan yatırım, yenilenebilir enerjiler için teşvikler ve sistemin yapısındaki değişiklikler konusunda önümüzdeki beş yılda büyük stratejik kararların alınmasının mümkün olduğuna inanıyorlar. Karbon yakalama ve depolama (CCS), ile biyoenerji, hidrojen, batarya depolama ve elektrikli araçlar, Birleşik Krallık’ın dekarbonizasyon hedefleri üzerinde en büyük etkiyi yaratacak teknolojiler olacaktır.

Kaynak: “The Future Report 2020”, energy-hq.co.uk

İndirmek için tıklayın

Diğer İçerikler