Fransa, ekonomisinin karbondan arındırılması için 30 milyar Euro harcayarak, 2050 yılına kadar Avrupa’nın karbon nötrlüğünü elde eden ilk büyük ülkesi olma hedefini hızlandırmak istiyor. Söz konusu para, COVID-19 salgınının ekonomik etkilerini gidermek için tasarlanan “France Relance” kurtarma planının bir parçası. Tüm yatırım planı 100 milyar € değerindedir. Bunun 40 milyar Euro’dan biraz fazlası Avrupa Birliği tarafından, işletmeleri desteklemek, üretim modellerini yeniden düşünmek, altyapıyı dönüştürmek ve eğitime yatırım yapmak için bloğun Kurtarma ve Dayanıklılık fonunun bir parçası olarak sağlanacak. Bu paraya erişmek için üye devletlerin, iklim hedeflerini destekleyen yatırım ve reform harcamalarının en az %37’sini ve dijital geçiş için %20’sini dahil etmeleri gerekiyor. Fransa, bu hedeflere olan bağlılığını göstermek için, bu fonların yaklaşık %50’si çevreye ve %25’i dijital ekonomiye ayırdığı bunun çok ötesine geçti.  Bu, AB fonundan alınan kabaca 20 milyar Euro’nun iklim hedeflerinde kullanılacağı ve hükümetin 30 milyar euro’luk taahhüdüne ulaşmak için bunu 10 milyar Euro artıracağı anlamına geliyor.

Paris, iklim eyleminde binalarda enerji verimliliğini artırmanın yanı sıra endüstrinin dekarbonizasyonu, yeşil hidrojen, daha temiz ulaşım ve tarım sektörünün dönüşümünü ön planda hedefliyor. Euro News

Diğer İçerikler