Pekin’den Delhi’ye ve Los Angeles’a kadar olan şehirlerde, ulaşımla ilgili emisyonlar karantinalarla önemli ölçüde azaltıldığı için mavi gökyüzü bir kez daha görülebiliyor. Bu geçişin hızı şaşırtıcı oldu: California’nın karantinasını başlattığı 16 Mart’tan yaklaşık üç hafta sonra Los Angeles’ın hava kalitesi %20 arttı. PM 2.5 aynı süre içinde %40 düştü. Tabiat Ana için tüm bu kazançlar, petrol ve gaz endüstrisi için büyük kayıplardır.

Tarihte ilk kez, petrol vadeli işlemleri negatif sayılara ulaştı. Petrol talebinin dünya çapında düştü ve tüccarlar, alıcılara petrol fazlasını ellerinden almak için para ödedi. Petrol ve gaz sektörü, Covid-19’dan önce bile diğer tüm sektörlerden daha fazla sübvansiyon ve destekten yararlanıyordu. Endüstri 86 trilyon dolarlık küresel GSYİH’nın yaklaşık %3,8’ini oluştururken, yakın tarihli bir IMF çalışması, petrol ve gaz sektörünün yıllık olarak yaklaşık 2,5 trilyon dolar sübvansiyon aldığını tespit etti.

Ancak, bu büyük sübvansiyonlarla bile, petrol ve gaz endüstrisinin ekonomik görünümü kasvetli. Düşen hava ve kara trafiği küresel petrol arz fazlası ile birleşti, petrol fiyatları 20 $/varil seviyesinin altında kaldığı sürece yaklaşık 500 petrol üreticisi iflasla karşı karşıya kaldı.

İş kayıpları ile birlikte endüstriler için geçişler her zaman zordur.Petrol talebi büyük olasılıkla nispeten uzun bir süre boyunca depresyonda kalacaktır. Yenilenebilir enerji kaynaklarının ve elektrikli araçların maliyetinin hızla düşmesi, gittikçe artan sayıda pazarda daha ucuz hale gelmektedir.

Yenilenebilir enerji sektöründeki yatırımlara rağmen, petrol ve doğal gaz yatırımları yaklaşık dört kat daha fazladır. Enerji verimliliğinden güneş, rüzgar ve elektrikli araçlar gibi temiz teknolojilere kadar temiz enerji endüstrisi,  petrol ve kömür endüstrisinden 3 kat fazla, yaklaşık 3,4 milyon ABD işini desteklemektedir ve son beş yılda genel ekonomiden %70 daha hızlı istihdam sağlamıştır.

COVID-19’dan alınan dersler devam ederken, temiz enerji sektörüne yatırım yaparak hem ekonomik büyümeyi hem de halk sağlığını sağlama konusunda bir sonraki adım atılabilir. Salgının olumlu mirası, rüzgar ve güneş enerjisinin daha da gelişmesini hızlandıran yatırımlar ve fosil yakıt bazlı bir ekonomiden uzaklaşmayı hızlandırmak için elektrikli araçlar (EV’ler) olacak.

Salgının tüm acılarından sonra, bu gezegende yaşamı koruyacak ve ekonomimizi güçlendirecek yatırımlar yapılmalı. Temiz enerji geçişini hızlandırmaya yardımcı olarak iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak her ikisini de yapabilir.

Kaynak: “Let’s Invest In An Energy Future That Preserves The Economy”, Forbes

İndirmek için tıklayın

Diğer İçerikler