1. Küresel enerji yatırımları, üç yıllık düşüşün ardından 2018 yılında 1,8 trilyon doların üzerinde sabitlendi. Düşüşe rağmen elektrik yine en çok yatırım alan sektör oldu.

2. Çin, 2018’de en büyük enerji yatırımı pazarı olmasına rağmen liderlik marjı daraldı. Amerika Birleşik Devletleri ve Hindistan son üç yılda en büyük artışı kaydetti.

3. Yatırım daha fazla upstream petrol, gaz ve kömür arzı harcamalarından kaynaklandı. Bu süre zarfında enerji verimliliği istikrarlıyken, yenilenebilir enerji kaynakları harcamaları azaldı.

4. Yatırımın 2018 maliyet seviyesine ayarlanması, 2010’dan bu yana yaklaşık %55 artışla yenilenebilir enerji için harcama faaliyetlerinde artış eğiliminde olduğunu göstermektedir.

5. Enerji yatırımlarında %1’lik düşüş, Çin’deki kömür gücü ve ABD’deki gaz gücü için daha az harcama yapılmasından kaynaklanmaktadır.

6. Upstream petrol ve gaz harcamalarında %4’lük bir artış, daha yüksek bir petrol fiyatı ve kısa vadeli projelere, kaya gazına doğru kayma ile desteklenmiştir.

7. Binalarda yapılan harcamalar azalırken, yükselen EV satışlarına rağmen, taşımacılık verimliliği durmuştur.

8. Toplam, on yılın başında ulaşılan en yüksek seviyelerin altında kalmasına rağmen, kömür arzına yapılan yatırım 2012’den bu yana ilk kez %2 arttı.

9. Yenilenebilir ısıya ve nakliyeye yatırım azalırken, yeni biyoyakıt harcamaları arttı.

10. Değişiklikler her alanda belirgin değildir. Maliyetleri iyileştirmede ya da nükleer; karbon yakalama, kullanım ve depolama; bina iyileştirmeleri; ve bazı büyük ölçekli şebeke projeleri için proje döngülerinde son zamanlarda az ilerleme olmuştur.

İndirmek için tıklayın

Diğer İçerikler