Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi Derneği 2021 – 2023 Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı 29 Mart 2024 Cuma günü, saat 10:00’da Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nde (Kızılırmak Mahallesi 1443. Cadde No:5 06530 Çukurambar- Çankaya/ANKARA) yapılacaktır.

 

Bu toplantıda gerekli çoğunluğun sağlanamaması halinde, ikinci ve son toplantı çoğunluk aranmaksızın 30 Nisan 2024 Salı günü, saat 10:00’da aynı yerde yapılacaktır.

Olağan Genel Kurul Toplantısına tüzel kişilerin temsille görevlendirdikleri kişilerin yetkilendirilmelerine ilişkin yazı ile gerçek kişilerin fotoğraflı kimlikleriyle katılımını dileriz.

1. Açılış ve saygı duruşu,

2. Genel Kurul Başkanlık Divanı seçimi ve Genel Kurul Başkanlık Divanına tutanakları
imzalama yetkisinin verilmesi,

3. Yönetim ve Denetim Kurullarının 2021-2023 yılları çalışma raporunun okunması ve
görüşülmesi,

4. Yönetim ve Denetim Kurullarının ibrası,

5. 2024-2026 Dönemi Çalışma Programı Önerisi, 2024, 2025 ve 2026 yıllarına ilişkin gelir-gider bütçelerinin sunumu ve görüşülerek karara bağlanması,

6. Ankara Valiliği İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğünün 07.06.2021 tarihli ve Z-74071012-
477.01.02.02-34757 sayılı yazısı gereğince, Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi
Derneği Tüzüğünün 15’inci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendinde yer alan “Türkiye
Cumhuriyeti vatandaşı olmayanların Dernek üyeliğine kabulü halinde bunları on gün
içinde Ankara Valiliği’ne bildirmek” ve 21’inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “ve
Ankara Valiliği tarafından liste halinde tutanağa bağlanarak onaylanan alındı belgeleri
kullanılır” ibarelerinin Tüzükten çıkartılmasının ve bu Tüzük değişikliği ile ilgili olarak
gereken iş ve işlemlerin yürütülmesi hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

7. Yönetim Kuruluna verilmesi istenen yetkilerin görüşülerek karara bağlanması,

8. Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerinin seçimleri,

9. Dilek ve temenniler,

10. Kapanış.

İndir

 

Diğer İçerikler