Gelişmekte olan piyasalar, yenilenebilir güç yarışında gelişmiş ülkeleri arkasında bırakıyor. Kredi Derecelendirme Kuruluşu Moody’s’e göre, bu yıl, gelişmekte olan piyasalar, kurdukları yenilenebilir rüzgar ve güneş enerji miktarı açısından gelişmiş ülkeleri geride bıraktı. BP’nin dünya enerjisi yıllık incelemesine göre, rüzgar enerjisi %22 artarken, dünya çapında üretilen güneş enerjisi miktarı %50 artış gösterdi. Gelişmiş ekonomiler yenilenebilir enerjinin geliştirilmesinde lider olsalar da, son zamanlardaki artış, özellikle, en büyük ve en büyük üçüncü yenilenebilir elektrik piyasasına sahip ülkeler olan Çin ve Hindistan’dan gelmiştir. Moody’s’in son raporunda ortak yazar Swami Venkataraman, “Yeni yenilenebilir enerji kaynakları, gelişmekte olan ülkelerdeki diğer enerji kaynakları ile rekabet ettikçe, Çin ve Hindistan gibi ülkeler yenilenebilir enerjilerde başı çekiyor” dedi. Uluslararası Enerji Ajansı’na göre, geçtiğimiz yıl Çin, güneş enerjisi kapasitesini 50 gigawatt artırdı. Bu da; kömür, gaz ve nükleer güç kapasitesinin bir araya getirilmesinden çok daha fazla. Ayrıca, Fransa ve Almanya’nın güneş enerjisi kapasitesinin toplamına eşdeğer. Dünyanın en hızlı büyüyen ekonomisi olan Hindistan ise, güneş enerjisi kapasitesini yaklaşık 9.5 GW artırdı. Ülke, 2018 yılı sonunda üç yıl önce elde ettiği kapasitenin 6 katına çıkarak 28 GW seviyesine yükseldi. Financial Times

Diğer İçerikler