ABD diplomatik yazışmalarına göre, Biden yönetimi ABD devlet kurumlarına denizaşırı karbon yoğun fosil yakıt projelerini finanse etmeyi derhal durdurmalarını ve temiz enerji teknolojisini yaygınlaştırmak için küresel iş birliklerine öncelik vermelerini emretti.

Reuters tarafından görülen belgeler, ABD hükümetinin angajmanlarının, ABD’nin denizaşırı kömür ve karbon yoğun enerji projelerine verdiği mali desteği sona erdirmeyi amaçlayan, yılın başında yayınlanan bir yürütme emrinde belirlenen hedefleri yansıtması gerektiğini söylüyor. Politikanın amacı, ABD uluslararası enerji anlaşmalarının büyük çoğunluğunun temiz enerjiyi teşvik etmesini, yenilikçi teknolojileri geliştirmesini, ABD’nin temiz teknoloji rekabet gücünü artırmasını ve zorlayıcı ulusal koşulların olduğu nadir durumlar dışında net sıfıra geçişleri desteklemesini sağlamaktır.

Politika, “karbon yoğun” uluslararası enerji taahhütlerini, sera gazı yoğunluğu, kilovat saat başına 250 gram karbon dioksit eşik yaşam döngüsü değerinin üzerinde olan ve kömür, gaz veya petrol içeren projeler olarak tanımlamaktadır.

Politika, karbon emisyonlarını yakalamayan veya yalnızca kısmen yakalayan denizaşırı kömür projelerinin ABD hükümeti tarafından finanse edilmesini yasaklayarak federal kurumların kömür üretimine ancak proje tam emisyon yakalaması göstermesi veya hızlandırılmış bir aşamalı çıkışın parçası olması durumunda izin veriyor. Karbon yoğun projeleri iki nedenden dolayı muaf tutuyor: ulusal güvenlik veya jeostratejik nedenlerle gerekli olduğu düşünülüyor ise veya hassas bölgelere enerji erişimi sağlamak için çok önemli ise.

İskoçya’daki BM iklim görüşmelerinde Biden yönetimi, 40 ülke ve beş finans kurumuyla sınırlı durumlar dışında 2022’nin sonuna kadar fosil yakıt enerjisi için yeni uluslararası finansmanı sona erdirme sözü vermişti. Reuters

Diğer İçerikler