Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) raporu, özellikle yakıtın süper soğutulmuş versiyonunun mevcut ve muhtemel üreticileri için, küresel doğal gaz piyasasına ilişkin en son gelişmeleri sunuyor. Şüphesiz Çarşamba günü yayınlanan rapordaki yorumların çoğu, 2020’de küresel doğal gaz talebinin %4 veya 150 milyar metreküp (bcm) düşeceği tahmini ile ilgili olacak. IEA, 2021 ve 2022’de talebin kademeli olarak toparlanmasını öngörmektedir, ancak koronavirüsün etkisi uzun süreli olacak, belirsizlikleri artıracak ve büyüme oranlarını azaltacaktır. IEA, talep edilen toparlanmanın sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ve Asya ülkeleri tarafından yönetileceğini söyledi. Bu LNG endüstrisi için cesaret verici gelebilir, ancak IEA’nın Asya için tahminleri konusunda bazı uyarıları bulunuyor. Talepteki toparlanmanın büyük bir kısmının Çin ve Hindistan’dan gelmesi beklenmektedir. Ancak, en büyük endişe, Asya’nın en hızlı büyüyen iki büyük ekonomisinin gaz yanlısı politikalarla devam edip etmediğine veya kömürü destekleyip desteklemeyeceği konusundaki belirsizliktir. IEA, dünyanın en büyük LNG alıcısı olarak Çin’in 2025 yılına kadar yılda 128 bcm ithalatla Japonya’yı geçmesini bekliyor. Bu da, yaklaşık 174 milyon tona denk geliyor ve 2019’da ithal edilen 60,25 milyon tonun neredeyse üç katı. Ancak IEA, bu senaryonun “Çin’in gelecekteki politika yönüne büyük ölçüde bağımlı” olduğunu ve bunun sanayi ve konut ısıtması için süregelen kömür-gaz geçişini içermesi gerektiğini söylüyor. Reuters

Diğer İçerikler