Almanya’daki araştırmacılar, havadaki CO2’yi yakalamanın ve depolamanın yollarını araştırıyorlar. Die Welt’in bildirdiğine göre, Hamburg Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’ndeki (HAW Hamburg) Yenilenebilir Enerjiler ve Enerji Verimliliği Yetkinlik Merkezi (CC4E), kuzey Almanya’daki ilk doğrudan karbon yakalama tesisini işletmeye başladı. Almanya’da hala tartışmalı bir konu olarak görülse de, karbon yakalama, kullanma ve depolama (CCUS) iklim nötrlüğüne giden yolda tarım ve endüstriyel süreçlerden kaynaklanan kaçınılmaz emisyonlarla başa çıkmak için gerekli olabilir. Tesis, ortam havasındaki karbondioksiti filtreler, temizler ve elektrolizden üretilen hidrojenle birlikte bir biyoreaktöre besler. Özel anaerobik protozoa kullanılarak gazlar, daha sonra bir termik santralde elektrik ve ısı üretmek için kullanılabilecek metana dönüştürülür. Üniversiteye göre süreç, örneğin rüzgar ve güneşten elektrik üretimi çok düşük olduğunda güç üretmek için kullanılabilir.

Alman gaz ve petrol üreticisi Wintershall Dea’nın dahil olduğu bir başka karbon yakalama ve depolama (CCS) projesi Danimarka Kuzey Denizi’nde ilerliyor. Greensand CCS projesinin pilot uygulama aşaması, CO2’in açık deniz Nini West rezervuarına maliyet etkin ve çevresel açıdan güvenli bir şekilde enjekte edilebileceğini gösterecek şekilde ayarlandı. Greensand projesini denetleyen konsorsiyumun çekirdek üyelerinden Wintershall Dea’ya göre, proje gelecekte tüm Danimarka emisyonlarının dörtte birine eşdeğer olan yılda 8 milyon tona kadar CO2 depolayabilecektir. Clean Energy Wire

Diğer İçerikler