Avrupa Konseyi, Trans-Avrupa Enerji Ağları (TEN-E) Yönetmeliğinin revizyonu konusunda genel bir yaklaşıma ulaşmıştır. Konseye göre, revize edilmiş TEN-E yönetmeliğinin amacı, AB’nin 2050 iklim nötrlüğü hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmak için AB’nin sınır ötesi enerji altyapısını modernize etmek, karbondan arındırmak ve birbirine bağlamaktır. Konsey, 11 Haziran’da yaptığı açıklamada, gözden geçirilmiş Yönetmeliğin pazar entegrasyonunu, rekabet edebilirliği ve arz güvenliğini sağlamaya devam etmeyi de hedeflediğini belirtti.

AB Başkanlığını yürüten Portekiz’in Çevre ve İklim Eylemi Bakanı Joao Pedro Matos Fernandes: “2050 yılına kadar iklim açısından nötr olmak için temiz enerji teknolojilerine uygun modern, birbirine bağlı enerji altyapılarına ihtiyacımız var. Şebekelerimizde daha fazla akıllı şebeke ve daha fazla yenilenebilir enerji görmemiz gerekiyor. Bugün varılan anlaşma, kimseyi geride bırakmadan verimliliği, rekabeti ve arz güvenliğini garanti eden yeşil ve iklim açısından nötr bir geleceğe yatırım yapıyor” dedi. New Europe

Diğer İçerikler