13/11/2017

AB Komisyonu Üçüncü Enerji Paketinin AB Gaz Direktifini tadil için teklif verdi. Teklif, AB enerji mevzuatının temel prensiplerinin (üçüncü taraf erişimi, tarife regülasyonu, mülkiyet ayrıştırması ve şeffaflık) üçüncü ülkelerinden giren ve üçüncü ülkelerinden çıkan tüm doğalgaz boru hatlarını kapsamasını sağlıyor. Tadilin kanunlaşmadan önce AB Komisyonu ve Konseyi tarafından onaylanması gerekiyor. – Europa EU

Diğer İçerikler