ÖZET:

Lisanssız verilerinde Aralık ayının da tamamlanması ile, 2018 yılı içinde kaynakların daha genel değerlendirmesini yapma imkanına kavuşuyoruz. Bunların arasında belki de en ilginci 1 Nisan 2018’de yenilenebilirin toplam üretimdeki oranına dair gerçekleşen rekor oldu. Saatlik bazda %63,7, günlük bazda ise %58’lik bir oranın yakalandığı görülüyor. Veriler kesinleşmediği için henüz rekorun resmileştiğini söylemek güç, hatta 1974’e kadar hidrolik üretimlerine de bakmak gerekebilir. Fakat, EPİAŞ verilerine bakıldığında, çok önemli bir oranın gözlendiği söylenebilir.

YÖNTEM:

EPİAŞ şeffaflık veri tabanından, lisanssız üretimler de dahil olmak üzere, tüm kaynaklar bazında üretim rakamları alınmıştır. Önce saatlik oranlara bakılmış, sonrasında ise günlük oranlar incelenmiştir. 1 Nisan gününde arka arkaya birden fazla saatte yüksek yenilenebilir oranları tespit edilmiş, saatlik ve günlük grafikler çıkarılmıştır.

ANALİZ:

1 Nisan 2018 tarihinde, saat 11, 12, 13 ve 14’te %63’lerin üzerinde bir yenilenebilir elektrik üretimi gözlenmiştir. Bunda, Pazar günü gerçekleşen düşük talep, güçlü güneş ve rüzgar üretiminin de büyük bir etkisi olmuştur.

Şekil-1. 1 Nisan 2018’de yenilenebilir üretiminde görülen rekor seviye

Rekor üretimin gerçekleştiği öğlen saat 12:00’ye bakıldığında, kaynak dağılımının aşağıdaki gibi olduğu görülmektedir.

Şekil-2. 1 Nisan saat 12:00’de yenilenebilir oranı

1 Nisan 2018 tarihi, tüm gün olarak incelendiğinde ise, tüm günde yenilenebilir oranının %58 olduğu görülmektedir.

Şekil-3. 1 Nisan’da tüm gün boyunca yenilenebilir oranı

SONUÇ:

1 Nisan’da toplam yenilenebilir üretiminde, çok özel bir gün yaşanmışa benziyor. Tabii ki tüm bu verilerin kesinleşmesi için 6 aya yakın bir süre beklenmesi gerekebilir. Ancak, oranların çok değişmeyeceği de kabul edilebilir. Yenilenebilirin yüksek oranı, düşük talepli bir güne (Pazar’a) denk gelmiş olmasına rağmen, gece yarısı değil, öğlen vaktinde görülmüştür. Bu da bir veri olarak göz önünde tutulmalıdır.

İndirmek için tıklayın

Diğer İçerikler