ÖZET:

Her seçim dönemi öncesinde yeni rezervler bulundu gibi haberler sıklıkla duyulur. Kamuoyu da bu haberleri inandırıcı bulmanın ötesinde sonuçlarını görmek ister. Bu raporda uluslararası veri setlerinden Türkiye’nin petrol ve doğalgaz üretiminin gerçekten artıp artmadığı incelenecektir.

YÖNTEM:

Uluslararası Enerji Ajansı’nın da kullandığı veri seti olan JODI (jodidb.org) adresinden alınan petrol ve doğalgaz üretim rakamları gösterilmektedir. Doğalgaz üretimi için 2018 Aralık ayında yastık gazının el değiştirmesi ilgili teknik bir husustan dolayı, 80 mcm (milyon metre küp) bir fazlalık olduğu görülmüştür. Bu sebeple doğalgaz üretiminde Aralık ayındaki 122 mcm rakamı, 42 mcm olarak revize edilmiştir.

ANALİZ:

Üretim artıyor-azalıyor demek yerine bunun talebin ne kadarını karşıladığını sormak da çok önemlidir. Bu sebeple iki veri birlikte verilmektedir.

Grafikten görüldüğü üzere Türkiye’nin yerli petrol üretimi, veri setindeki en yüksek noktaya erişmiştir. Bu rakam 2002’den bu yana ortalama üretim rakamının neredeyse %50 fazlasıdır. Sarı çizgiye baktığımız zaman da, üretim her ne kadar rekor artışlar görmüş olsa da tüketim artışından dolayı, üretimin ham petrol talebindeki oranı sınırlı kalmaya devam etmiştir. Özellikle Star Rafinerisi’nin devreye girişi ile birlikte daha fazla ham petrol talebi ve daha az ithal ürün talebi ile bu rakam düşmeye devam edecektir. Türkiye’nin ham petrol talebi artarken, katma değerli petrol ürünü talebi de düşecektir. Yani istatistiklere bir de ürünler açısından bakmak gerekecektir.

Doğal gazda da benzer bir durum vardır. Doğal gaz üretimi tekrar yükselmeye başlamış hatta 2014 Nisan ayından beri en yüksek seviyeleri görmüştür. Fakat üretimin tüketimi karşılama oranında çok küçük bir kıpırdama olmuştur.

Önümüzdeki aylarda Türkiye petrol ve gaz üretiminde alınan yollar daha iyi görülebilecektir.

SONUÇ:

Türkiye’de petrol ve doğal gaz üretimi uzun yıllar sonra ilk defa artışa geçmiştir.

  • Petrol üretimi 2002 yılı öncesinden beri en yüksek seviyesine çıkmıştır. 2002 yılına kıyasla üretim neredeyse %50 daha fazladır.
  • Doğalgaz üretimi ise 2014 Nisan ayından bu yana en yüksek seviyesindedir.

Fakat bu dönemde doğalgaz ve petrol talebi hızla artmıştır. Kısaca üretim artışı olsa da, tüketim hala çok daha ağır basmaktadır.

İndirmek için tıklayın

Diğer İçerikler