Dağıtık enerji kaynaklarının giderek büyümesi operatörler için şebekeyi daha zor ve maliyetli yönetilir hale getiriyor. Ayrıca, durağan ve hatta azalan toplam elektrik talebi de gelirleri üzerinde ilave baskıya neden oluyor.

Gelecekte dijital teknolojiler şebeke yönetiminde merkezi bir rol oynayacak. Gelişmiş analitik sistemler, robotik, dijital ikizler ve dronlar gibi dijital teknolojiler, kilit öneme sahip olacak. Bu sektörde kazananlar, ağırlıklı olarak varlık sahipliği ve işletmeciliğine dayalı eski tip iş modellerinden ziyade, akıllı şebeke optimizasyonu ile müşteriye hizmet ve memnuniyeti ön plana çıkaranlar olacak. Bu sayede, dağıtım şirketleri, müşterilerin dağıtık enerji kaynağı devreye alma taleplerini daha etkin bir şekilde yerine getirebilecek. Ayrıca, yeni düzenleyici teşvik mekanizmalarından elde edilen geliri en üst düzeye çıkarmanın yanı sıra, taşımacılığın elektrifikasyonu ile gelecekteki talebin artmasını sağlayacaktır.

Şebeke müşterileri, dağıtık enerji kaynakları, talep tarafı yönetimi ve mikroşebekeler yoluyla enerji sistemine giderek daha fazla dahil olduğu için, operatörler, müşterileriyle daha fazla iletişim kurma ve yeni gelir akışları yaratma fırsatına sahip olacak. Örneğin, yeni hizmet platformlarının sağlanması, tüketicilerin elektrikli araç şarj süreleri gibi tüketim alışkanlıklarını adapte etmelerine olanak sağlayacak. Ancak, birkaç şirket bugünün ve yarının teknolojilerini tam anlamıyla kullanmak için tüm kaynaklara sahip olacak. Yenilikçi teknolojilerin hızlı temposu ve karmaşıklığı, dağıtım şirketlerinin inovasyon merkezlerine ve araştırma laboratuvarlarına girmelerini sağlayacak. Forbes

Diğer İçerikler