Yakın zamanda, güneş ve rüzgar enerjisinin yeni elektrik tedariki için en ucuz seçenekler olduğunu gösteren başka bir çalışma yayımlandı. Bu, ardı ardına yapılan çalışmaların gösterdiği ve güneş ve rüzgardan gelen yeni güç kapasitesinin çoğunluğunun gösterdiği gibi, en az birkaç yıldır böyle olagelmiştir.

Bu yeni çalışma, Almanya’da oldukça saygın bir araştırma kurumu olan Fraunhofer Güneş Enerjisi Sistemleri Enstitüsü’nden (ISE) geliyor. Çalışma, temel olarak projelerin “ömrü” boyunca kWh başına ortalama maliyet anlamına gelen farklı türdeki elektrik santrallerinin seviyelendirilmiş elektrik maliyetini (LCOE) incelemektedir. Bu, genellikle analizin 20 yıllık süreyi baz aldığı anlamına gelmektedir.

Bir Alman enstitüsü olan Fraunhofer ISE, Almanya odaklı analiz yaptı. Güneş panelleri artık çok ucuz ve santral sistemleri o kadar modernleştirildi ki, güneş için sadece “ucuz” denilebilir.

Bu çalışmada tanımlanan solar PV elektrik maliyet aralığı, kWh başına 3,12 Euro cent ile kWh başına 11,01 Euro cent arasındaydı. Güneş enerjisi santrali maliyetlerinin ise 530€/kWp ile 1600€/kWp arasında değiştiği tahmin edilmiştir.

Bu, Fraunhofer ISE’nin yürüttüğü düzenli bir analizdir ve 5. baskıdır, ancak bu raporda, enerji depolama ilk kez dahil edilmiştir. Bu itibarla batarya enerji depolamalı bir güneş PV sistemi kWh başına 5,24 Euro cent ila kWh başına 19,72 Euro cent LCOE’ye sahiptir. Bataryalı, şebeke ölçeğinde bir güneş PV çiftliği ile mukayese edildiğinde, LCOE’leri kWh başına 3,94 Euro cent ile kWh başına 8,29 Euro cent arasında değişen kara rüzgar enerjisi dışında hiçbir şeyin daha ucuz olması beklenmiyor.

Fraunhofer ekibi ayrıca bu rakamların 2030 ve 2040’a kadar nasıl değişeceğini tahmin etti. Güneş ve rüzgar daha da ucuzlayacak. Yine de fiyatların çok büyük bir miktarda değişmesi beklenmiyor. Bununla birlikte, doğal gazın LCOE’sinin önemli ölçüde artması bekleniyor. Özellikle CO2’nin fiyatının artması, doğal gaz ve kömür santral LCOE’lerini bugünkünden daha pahalı hale getirmesi bekleniyor.

Kaynak: “Renewables Much Cheaper Than Fossils — Levelized Cost of Electricity (LCOE) Study”, Clean Technica

İndirmek için tıklayın

Diğer İçerikler