Son kongre oturumlarında, siyasi liderler, federal hükümetin yenilenebilir enerji sübvansiyonlarının artırılması gerektiğinin nedenleri olarak Teksas ve Kaliforniya’da son zamanlarda aşırı hava koşullarından kaynaklanan elektrik kesintilerine işaret ettiler. Ancak bu, işe yaramayacaktır. Hem Kaliforniya’daki yüksek sıcaklık kaynaklı Ağustos 2020 elektrik kesintileri hem de Teksas’taki soğuk kaynaklı Şubat 2021 kesintileri, büyük ölçüde güneş panelleri ve rüzgar türbinleri gibi hava durumuna bağlı yenilenebilir enerjilere gereğinden az değil aşırı güvenmekten kaynaklanıyordu. Teksas’taki soğuk hava sırasında nükleer ve fosil yakıtlı enerji santrallerinin bile geçici olarak dondurulmasının gösterdiği gibi, şebekenin daha fazla kesintili tedarike değil daha güvenilir temel yük üretimine ihtiyacı var. Batarya depolamaya ve diğer teknolojilere büyük yatırımlar yapılmadan, eyaletleri yenilenebilir enerjilere daha bağımlı olmaya zorlayan Federal politikalar, yalnızca kesinti olasılığını ve sıklığını artıracaktır.

Kaliforniya’da eyalet elektrik düzenleyicileri, eyaletin şebeke operatörünün bunu yapmanın tehlikeli olduğu yönündeki uyarılarına rağmen güneş panellerine aşırı güvendi. Eyaletin elektrik kullanımının çoğu gün batımı sırasında ve sonrasında gerçekleşti. Kaliforniya’nın şebeke yönetimi CEO’su Caiso ağustos ayındaki kesintiler sırasında, “Uzun yıllar boyunca, güneş enerjisi düşük kapasiteli çalıştığında  yetersiz elektrik arzı olduğuna dikkat çektik. Düzenleyicilere defalarca daha fazlası için sözleşme yapılması gerektiğini söyledik. Bu reddedildi. Ve işte buradayız.” dedi.

Yenilenebilir enerjilerin elektrik kesintilerine neden olması gerekmez. Almanya geçen yıl elektriğinin %37,5’ini rüzgar ve güneşten üretti ve elektrik güvenilirliğinde bir düşüş yaşamadı. Kaliforniya, son on yılda büyük bir nükleer santrali ve birkaç doğal gaz santralini kapatmasaydı, elektrik kesintilerinden kaçınabilirdi.

Almanya’ya gelince, güvenilirliğini daha fazla iletim hattı ve batarya inşa ederek değil, linyit kömürü dahil her türden fosil yakıtlı enerji santrallerini işletmeye devam ederek sürdürdü. Karbonsuz kaynaklardan elde edilen Alman elektriğinin %56’sının yaklaşık yarısı (genel olarak %24’ü), güneş ve rüzgardan çok daha güvenilir olan nükleer, hidroelektrik barajlar ve biyokütleden geldi. Ve geçen ay, Almanya’nın bağımsız federal hükümet denetçisi sert bir dille, daha fazla hava durumuna bağlı enerji kaynağı eklemenin elektrik kesintisi riskini artırdığı konusunda uyardı.

Chicago Üniversitesi ekonomistleri, yakın zamanda, yenilenebilir enerjileri teşvik eden devlet politikalarının, tüketicileri, bu tür zorunlu politikalar olmadan ödeyeceklerinden 125 milyar dolar daha fazla elektrik ödemeye sevk ettiğini açıkladı.

Olası tüm tasarruflar Şubat ayında silindi ve kesinti zamanı enerji maliyetleri hem enerji şirketlerini hem de tüketicileri batırdı. Bu arada, Kaliforniya’nın perakende elektrik fiyatları, değişken enerji kaynaklarının artan kullanımı nedeniyle 2011 ve 2020 arasındaki 10 yılda diğer 49 eyaletin ortalamasından sekiz kat daha hızlı yükseldi.

20. yüzyılda, enerji santralleri büyüdükçe ve daha verimli hale geldikçe, elektrik maliyeti önemli ölçüde azaldı ve yükselen yaşam standartlarına önemli ölçüde katkıda bulundu. Nitekim enerji, gıda ve ürünleri daha verimli ve ucuza üretme süreci, ekonomik büyümenin ve refahın ana itici gücüdür. Ancak son 20 yılda, federal ve eyalet politikaları, çok daha fazla arazi, iletim ve diğer altyapılar gerektiren hava durumuna bağlı daha az verimli enerji rüzgar ve güneş kaynaklarının kullanımını sübvanse ettiğinden ve zorunlu kıldığından, elektrik fiyatları yükseldi.

Kaynak: “Renewable Energy Boom Risks More Blackouts Without Adequate Investment In Grid Reliability”, Forbes

İndirmek için tıklayın

Diğer İçerikler