2020’de yenilenebilir enerji kaynakları AB’de brüt elektrik tüketiminin %37’sini üretti, bu oran 2019’da %34’tü. Rüzgar ve hidroelektrik, yenilenebilir kaynaklardan üretilen toplam elektriğin üçte ikisinden fazlasını oluşturuyor (sırasıyla %36 ve %33). Elektriğin geri kalan üçte biri güneş enerjisinden (%14), katı biyoyakıtlardan (%8) ve diğer yenilenebilir kaynaklardan (%8) geldi. Güneş enerjisi en hızlı büyüyen kaynak oldu: 2008’de AB’de tüketilen elektriğin yalnızca %1’ini oluşturuyordu. AB Üye Devletleri arasında, 2020’de tüketilen elektriğin %70’inden fazlası Avusturya (%78) ve İsveç’te (%75) yenilenebilir kaynaklardan üretildi. Yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretimi de yüksekti ve Danimarka (%65), Portekiz (%58), Hırvatistan ve Letonya’da (her ikisi de %53) tüketilen elektriğin yarısından fazlasını oluşturdu. Eurostat

Diğer İçerikler