Dünya son yıllarda yenilenebilir enerjiye yöneldi. Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA) tarafından yayımlanan yeni bir rapora göre sübvansiyonsuz yenilenebilir enerji artık en ucuz enerji üretim kaynağı hâline geldi. Rapor, kitlelerin yenilenebilir enerjiyi benimsemesinin önünde önemli bir engel olan kurulum ve bakım maliyetlerinin aşağı yönde seyrettiğini gösteriyor.

Devletler ve işletmelerin mevcut çabalarına ek olarak, bu düşük maliyetlerin, yenilenebilir kaynakların kitlesel olarak benimsenmesini hızlandırması beklenmektedir. Rapor ayrıca yenilenebilir enerji kaynaklarının sürdürülebilir kalkınma açısından önemine ve devletlerin, Paris Anlaşması’nın iklim hedeflerine ulaşılmasına destek olmaları gereğine değiniyor.

IRENA raporunun diğer bulguları aşağıdaki gibidir:

  • Onshore rüzgar ve güneş enerjisi, artık fosil yakıt seçeneklerinden (finansal destek olmasa bile) daha ucuzdur.
  • Yeni güneş ve rüzgar kurulumları, kömürle çalışan mevcut tesislerin işletme maliyetlerinden bile düşük hâle geliyor.
  • Düşük ve azalan teknoloji maliyetleri, yenilenebilir enerjiyi dekarbonizasyon hedefinin belkemiği hâline getiriyor.
  • Yeni veriler ışığında, güneş ve onshore rüzgâr için yapılan maliyet tahminleri güncelleniyor. Yenilenebilirler tahminleri aşmayı sürdürüyor.

REN21’in Yenilenebilir Küresel Durum Raporu, küresel elektrik üretiminin beşte birinin yenilenebilir kaynaklarla gerçekleştirildiğini gösteriyor. Finans kuruluşları, uzun yıllar boyunca yüksek maliyetler sebebiyle yenilenebilir enerjiyi riskli bir alan olarak görmüştü. Bu durum, yenilenebilir enerji üretimi için finansman ihtiyacı olan şahıs ve işletmelerin yüksek kredi faizleri ödemesine neden oluyordu. IRENA raporunda ifade edildiği gibi, bu eğilim 2000’li yılların başından beri azaldı.

Bu yeni veriler, yenilenebilir enerjinin, büyük oran sübvanse edilen fosil yakıt endüstrisi ile rekabet ettiği zaman bile diğer kaynaklara göre giderek daha düşük maliyetli olduğunu ortaya koyuyor. IRENA raporu, Enerji Alım Anlaşmaları (PPA) yaygınlaştıkça yenilenebilir enerji sektörüne daha fazla şirketin girdiğini gösteriyor. Bugün küresel yenilenebilir enerji endüstrisi, 10 milyondan fazla insan istihdam etmektedir.

Kaynak: “Renewable Energy is Now the Cheapest Option – Even Without Subsidies”, Forbes   

İndirmek için tıklayın

Diğer İçerikler