Yenilenebilir enerji kaynakları salgına rağmen 2020 yılında talebin arttığı tek enerji kaynağı olurken, diğer tüm yakıtların tüketimi azaldı. Raporda öne çıkan noktalar aşağıdaki gibidir:

  • 2020’de, yıllık yenilenebilir kapasite ilaveleri %45 artarak neredeyse 280 GW’ye ulaştı- 1999’dan bu yana yıllık en yüksek artış.
  • Yenilenebilir enerjiler, küresel olarak yeni güç kapasitesi artışının %90’ını oluşturacak ve olağanüstü yüksek kapasite ilaveleri, 2021 ve 2022’de “yeni normal” haline gelecek.
  • Güneş PV gelişimi rekorları kırmaya devam edecek ve yıllık eklemeler 2022’ye kadar 162 GW’a ulaşacak. Bu değer 2019’daki pandemi öncesi seviyeden neredeyse %50 daha yüksek.
  • Küresel rüzgar kapasitesi ilaveleri 2020’de % 90’dan fazla artarak 114 GW’a ulaştı. Yıllık pazar büyüme hızı 2021 ve 2022’de yavaşlarken, 2017-2019 ortalamasının hala %50 üzerinde olacak.
  • Çin Halk Cumhuriyeti’nin (bundan sonra “Çin” olarak anılacaktır) yenilenebilir enerji pazarındaki yıllık büyümesi, geliştiricilerin sübvansiyonların kaldırılmasından önce projeleri tamamlamak için acele etmelerinin neden olduğu olağanüstü genişlemenin ardından yavaşlayacaktır. Bununla birlikte, dünyanın geri kalanı Çin’in yavaşlamasını telafi edecek ve yenilenebilir enerji artış hızını koruyacak.

Şekil 1-Ortalama Yıllık Net Yenilenebilir Kapasite İlaveleri, 2011-2022

  • Daha fazla politika desteği ve PV maliyetleri düşmeye devam ederken gelişen kurumsal PPA pazarı sayesinde Avrupa’nın kapasite büyümesi hızlanacak.
  • Birleşik Devletler için güncellenmiş tahmin, federal vergi kredisi uzatmaları nedeniyle daha iyimser. Yeni ABD emisyon azaltma hedefleri ve eğer kabul edilirse altyapı tasarısı, 2022’den sonra yenilenebilir enerjinin genişlemesini hızlandıracak.
  • 2020’de Hindistan’ın kapasite ilaveleri 2019’a göre neredeyse %50’nin üzerinde azalmış olsa da önceki rekabetçi müzayedelerden geciken projeler devreye girdiği için ülkenin 2021 ve 2022’de yenilenebilir enerji genişlemesi için yeni rekorlar kırması bekleniyor. Bununla birlikte, Covid-19 vakalarındaki (Nisan 2021) artış, bu yıl için kısa vadeli tahmin belirsizliği yarattı.
  • Ulaştırma maksatlı biyoyakıt üretimi 2020’de %8 düşmüştü. 2021’de 2019 hacimlerine geri dönmesi 2022’de ise %7 daha genişlemesi bekleniyor.
  • Temelde ABD’deki temiz yakıt standartları ve politika desteğiyle yönlendirilen küresel Hidrojenize Bitkisel Yağ (HVO) üretim kapasitesinin önümüzdeki iki yıl içinde neredeyse iki katına çıkması ve atık ve artık hammaddelerden biyoyakıt üretme kapasitesini önemli ölçüde artırması bekleniyor.

Kaynak: “Renewable Energy Market Update Outlook for 2021 and 2022”, IEA

İndirmek için tıklayın

Diğer İçerikler