Küresel ısınmanın 1,5 ° C üzerindeki etkilerine yönelik hazırlanan ve Ekim 2018’de yayınlanan IPCC’nin özel raporunda verilen mesaj gayet açıktı: Benzeri görülmemiş bir ölçekte acil küresel eylem ve hız gerekli. Eğer dünya, felaket iklim değişikliğini önleyecekse, küresel sıcaklığın, sanayileşme öncesindeki seviyelerin % 1,5’inin altında kalması için sadece 12 yıl kaldı. Enerji sistemi acilen karbondan arındırılmalı ve her düzeyde takibinin yapılması sağlanmalıdır.

Enerji verimliliğiyle birlikte yenilenebilir enerjiler de, emisyonların azalmasında büyük rol oynuyor. Küresel enerji tüketiminin yaklaşık beşte dördünü temsil eden G20 grubu ülkeler, aynı zamanda kurulu yenilenebilir enerji üretim kapasitesinde de benzer bir paya sahip olduğundan, küresel enerji dönüşümüne öncülük ediyor. IRENA analizi, G20 ülkelerinin, 2030 yılına kadar küresel yenilenebilir enerji dağıtım potansiyelinin % 75’ini elinde tutacağını tahmin ediyor.

Bu durum, geçtiğimiz yıllarda G20 gündemine belirgin bir şekilde yansıdı. G20 ülkelerinde, yenilenebilir enerji dağıtımını hızlandırmak için birçok eylem planı yapıldı. Son üç yılda Türkiye, Çin ve Almanya’nın başkanlıkları ile işbirliği içinde, IRENA, G20’de enerji tartışmaları için hedeflenmiş analizler ve öneriler sundu. Ekim 2015’te ilk G20 Enerji Bakanları Toplantısı’nda, bakanlar, Yenilenebilir Enerji Dağıtımı için G20 Gönüllü Seçenekler Aracı’nı kabul etti. Bu Araç, G20 ülkeleri için yenilenebilir enerjinin ölçeklendirilmesini hızlandırmak amacıyla birçok gönüllü seçenek sunuyor. Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA), diğer uluslararası kuruluşlarla işbirliği içinde bu uygulamanın merkezi koordinatörü olarak görevlendirildi.

2018’de G20 Başkanlığı kapsamında Arjantin, IRENA’dan, sistemli ve bütünsel bir yaklaşımla politika ve yatırım çerçevelerinin uygulanması ve yenilenebilir enerji dağıtımının hızlandırılması için fırsatlar hazırlamasını istedi. Bunun üzerine, IRENA, Yenilenebilir Enerji’nin Geliştirilmiş Dağıtımı ile Enerji Geçişlerini Hızlandırmak için Fırsatlar hakkında bir genel bakış geliştirdi. Bu analiz şunu vurguluyor: Önemli ilerlemeler kaydedilirken, G20 ülkelerinin düzenleyici politika ve kurumsal çerçeve ortamlarında daha fazla gelişmeleri için hala boşluk var.

Enerji dönüşümünü geliştiren bazı önemli başlıklar şunlar:

  • Büyük ölçekli enerji üretim tesisleri, rekor kıran (düşük) fiyatlar ve yenilikçi politika tasarımı ile yapılan ihalelerle giderek daha fazla destekleniyor.
  • Tarife garantileri, Çin, Endonezya, Almanya ve Japonya gibi ülkelerde güneş PV ve onshore rüzgar sektörünü idare etmede başarılı oldu.
  • Bazı G20 ülkelerinde büyük ölçekli yenilenebilir dağıtımın uygulanmasında, mali ve finansal teşvikler önemli bir rol oynadı.
  • G20 ülkelerinde biyoyakıtlar ve elektrikli araç kullanımını ilerletilmesinde uygulanan mali teşvikler, ulaştırma sektöründe yenilenebilir kaynakların genişletilmesini desteklemektedir.

Genel olarak, G20 ülkelerindeki yenilenebilir enerji politikaları ile ilgili deneyim, yatırımcı güvenini sağlamak ve yatırım çekmek için istikrarın ve sürekliliğin önemini vurguluyor. Küresel sıcaklığın sanayileşme öncesi seviyelerinin % 1,5’inin altında kalması için gereken seviyelere ilerlemeyi hızlandırmak amacıyla, yardımcı politikaların ve yönetmeliklerin desteğiyle yatırımda hızlı ve sürekli bir artış gerekli. G20 ülkeleri, herkes için erişilebilir enerji ile sürdürülebilir bir gelecek sağlarken, enerji dönüşümü konusunda küresel liderlik sağlama fırsatına sahip olacak.

Kaynak: “Renewables Offer G20 Countries the Best Opportunity to Achieve Climate Goals”,  IRENA

İndirmek için tıklayın

Diğer İçerikler