Yeni IRENA raporuna göre; rekabetçi enerji üretim maliyetleri ve yenilenebilir enerji yatırımları, ülkelerin ekonomik toparlanma amaçları doğrultusunda oldukça cazip hale gelmektedir. Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA) tarafından yayınlanan yeni bir raporda, yenilenebilir kaynakların, fosil yakıtlara dayalı elektrik üretiminden giderek daha ucuz hale geldiği belirtildi.

 “2019’da Yenilenebilir Enerji Üretim Maliyetleri” adıyla yayınlanan bu rapora göre, 2019’da faaliyete geçen yenilenebilir enerji kapasitenin yarısından fazlası, en ucuz yeni kömür santralleri ile kıyaslandığında daha düşük güç maliyetleri ile faaliyet göstermektedir. Aynı rapora göre; yeni yenilenebilir enerji üretim projeleri ile kömür yakıtlı mevcut santral sayısının giderek azaltıldığı vurgulanıyor. Ortalama olarak bakıldığında, yeni teknoloji ile geliştirilen güneş fotovoltaik (PV) ve onshore rüzgar enerjilerinin işletme maliyetleri, mevcut birçok kömürlü termik santralinin işletilmesinden daha düşüktür. Öte yandan, açık arttırma sonuçlarına bakıldığında, bu maaliyet avantajının kömür ile enerji üretiminin ortadan kalkmasını hızlandırdığı görülmektedir. Rapor, mevcut kömür kapasitesinin gelecek yıl 1.200 gigawatt’a (GW) kadar ulaşacak olması nedeniyle, yeni hizmet ölçekli güneş PV’sinin maliyetinin daha pahalıya mal olabileceğini göstermektedir. Gelecek yıl için, en pahalı 500 GW kömür ile üretilmiş enerjinin yerini güneş PV ve onshore rüzgarı ile üretilen enerjinin alması durumunda, güç sistemi maliyetlerini her yıl 23 milyar dolar kadar azaltacaktır. Ayrıca, yıllık emisyon değerleri de yaklaşık olarak 1,8 gigaton (Gt) karbondioksit (CO2) azalacaktır. Belirtilen bu emisyon değeri ise, 2019’daki toplam küresel CO2 emisyonlarının %5’ine eşittir. Öte yandan, yenilenebilir enerji kaynakları için, küresel GSYİH’nın yaklaşık %1’ine eşit olan 940 milyar dolar tutarında bir yatırım teşviği de sağlanacaktır.

Yenilenebilir elektrik maliyetleri, gelişen teknolojiler, ölçek ekonomileri, artan rekabetçi tedarik zincirleri ve artan geliştirici deneyiminin etkisiyle son on yılda keskin bir şekilde düşmüştür. 2010 yılından bu yana, şebeke ölçekli güneş PV gücü %82 ile en keskin maliyet düşüşünü gösterdi ve bu düşüşü, %47 ile yoğunlaştırılmış güneş enerjisi (CSP), %39 ile onshore rüzgarı ve %29 ile de offshore rüzgarı izledi. Güneş ve rüzgar enerjisi teknolojilerinin maliyetleri de yıllık bazda düşmeye devam etti. Şebeke ölçeğinde güneş PV’den elektrik maliyetleri 2019’da %13 azalarak, kilovat saat başına (kWh) küresel ortalama 6,8 sente (0,068 USD) düştü. Onshore ve offshore rüzgârlarının her ikisi de yaklaşık %9 azalarak sırasıyla 0,053 USD / kWh ve 0,115 USD / kWh seviyelerine düştü. Son açık arttırmalar ve enerji alım anlaşmaları (PPA), yeni projeler için devam eden düşüş eğiliminin 2020 ve sonrasında devam edeceğini göstermektedir.

Rekabetçi satın alımlarına dayalı güneş PV fiyatları, 2021’de devreye alınan projeler için 2019’a göre %42 düşüşle ortalama 0,039 USD / kWh olabilir. Abu Dabi, Dubai (BAE), Şili, Etiyopya, Meksika, Peru ve Suudi Arabistan’da güneş enerjisi PV için rekor düşük açık artırma fiyatları, 0,03 USD / kWh gibi düşük değerlerin zaten mümkün olduğunu doğrulamaktadır.

Kaynak: “Renewables Increasingly Beat Even Cheapest Coal Competitors on Cost”, IRENA

İndirmek için tıklayın

Diğer İçerikler