Enerji sistemi gelişmeleri hakkındaki en son rapor, 176 GW’lık yeni yenilenebilir enerji kapasitesinin 2019’daki tüm yeni enerji kapasitesi ilavelerinin %72’sini oluşturduğunu göstermektedir.

Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı’nın (IRENA) yıllık Yenilenebilir Kapasite İstatistikleri 2020’de yayınlanan veriler, 2019 rakamının 2018’in 179 GW’ından biraz daha düşük olmasına rağmen pazarın %7,5’in üzerinde büyümeye devam ettiğini gösterdi. Toplam eklemelerin %54’ü ile Asya en çarpıcı büyümeyi gösterdi, rüzgar ve güneş enerjisi ise kapasitenin %90’ını oluşturuyordu.

Yenilenebilir enerji kaynakları, rakamın %52 olduğu Afrika ve net ilavelerin %26’sını oluşturduğu Ortadoğu hariç, 2019’daki neredeyse tüm bölgelerde toplam kapasite artışının en az %70’ini oluşturdu. Raporlanan büyüme, yenilenebilir kaynakların küresel güç kapasitesindeki payını 2018 sonunda %33,3’ten %34,7’ye çıkardı.

Elbette 2019’daki büyüme, yenilenebilir enerji sektörünü uzun vadeli büyüme için güçlü bir şekilde konumlandırırken, ekonomik uyaranın etkisiyle ilgili endişeler devam ediyor. Havayollarının kurtarılmasının düşük karbon yakıtlarına geçişleri için para ödemiş olabileceği iddia edildi. Ekonomik teşvik planları yoluyla her zamanki gibi iş hayatına dönmeye odaklanmanın, fosil yakıtla çalışan jenerasyonun finansmanının devam etmesiyle sonuçlanması mümkündür, özellikle güç yoğunluğunun kritik bir rol oynadığı endüstriyel alanlarda.

IRENA Genel Sekreteri Francisco Camera, bu etkiyle ilgili endişelere yanıt olarak, COVID-19’un zorluklarıyla yüzleşmek için benimsenen kısa vadeli çözümlerin genel kısa ve uzun vadeli hedeflerle uyumlu olması gerektiği konusunda uyardı. “Yenilenebilir enerji, güç piyasalarını ve tüketicileri dalgalanmadan yalıtan, ekonomik istikrarı destekleyen ve sürdürülebilir büyümeyi teşvik eden düşük maliyetli yeni bir güç kaynağıdır” dedi.

Enerji geçişlerinin birçok ülkede halihazırda devam ettiğini ve ileriye dönük politika çerçeveleri, devam eden yenilikler ve yenilenebilir enerji kaynaklarının azalan teknoloji maliyetleri nedeniyle giderek daha uygun fiyatlı hale geldiğini belirtti. Güneş fotovoltaik (PV) ve rüzgar enerjisi birçok pazarda en ucuz elektrik kaynağı haline geldi ve diğer yenilenebilir güç kaynakları birkaç yıl içinde maliyet paritesine ulaşmaya hazırdı.

Camera, “Teşvik ve kurtarma paketleri sürdürülebilir, karbondan arındırılmış ekonomilere ve dayanıklı kapsayıcı toplumlara geçişi de hızlandırabilir. Siyasi katılım, iş desteği ve sosyal kabulü güvence altına almak için tutarlı bir tasarım yaklaşımı gerekmektedir” dedi.

Kaynak: “Renewable Energy Outstrips Fossil Fuel”, Forbes

İndirmek için tıklayın

Diğer İçerikler