İngiltere, 2019’da temiz enerji dönüm noktasına ulaştı. İngiltere enerjisini sanayi devriminden bu yana ilk defa, fosil yakıttan daha fazla sıfır karbonlu kaynaklardan üretti. Ulusal Şebekeden alınan rakamlara göre, ülke enerjisinin neredeyse yarısı, yıl boyunca kirletmeyen kaynaklardan geldi. Rüzgar, güneş, nükleer ve hidro enerji İngiltere’nin enerji üretiminin %48,5’ini oluştururken, fosil yakıtlar %43’ünü oluşturdu. Kalan elektriğin %8,5’i biyokütle ve atıklardan geldi. Ulusal Şebeke CEO’su John Pettigrew, “Yeni bir döneme girerken, bu gerçekten tarihi bir andır ve ne kadar başarılı olunduğunu yansıtmak için bir fırsattır” dedi. Geçen yılki dönüm noktası kısmen yenilenebilir enerjilerin hızlı büyümesiyle elde edildi, aynı zamanda İngiltere’nin bir zamanlar çok fazla güvendiği kömür gücünün kullanımındaki keskin düşüşün de etkisi oldu. Geçtiğimiz on yıl içinde İngiltere, yenilenebilir enerji kullanımını teşvik eden sübvansiyon programları ve fosil yakıt santralleri tarafından ödenen bir karbon vergisi de dahil olmak üzere elektrik sistemini karbondan arındırdı. Financial Times

Diğer İçerikler