Federal Enerji Düzenleme Komisyonu (FERC) ve ABD Enerji Enformasyon Dairesi (EIA) tarafından yakın zamanda yayınlanan verilere göre, 2021’in ilk yarısında ABD’de yeni kurulan elektrik kapasitesinin %92’sini yenilenebilir enerji kaynakları (yani biyokütle, jeotermal, hidroelektrik, güneş, rüzgar) oluşturdu.

FERC’in en son aylık “Enerji Altyapısı Güncellemesi” raporu (30 Haziran 2021’e kadar olan verilerle birlikte), yılın ilk altı ayında eklenen 11.940 MW’lık yeni kapasitenin %91,6’sını (10.940 MW) yenilenebilir enerji kaynaklarının oluşturduğunu ortaya koyuyor. Rüzgar, 5.617 MW ile kapasite artışlarına öncülük etti ve onu güneş 5.279 MW’lık kapasiteyle yakından takip etti. Ayrıca, Haziran 2021’de yeni kapasite ilavelerinin tek kaynağı rüzgar ve güneş olarak gerçekleşti.

Yenilenebilir kaynaklar artık ABD’deki mevcut kurulu üretim kapasitesinin dörtte birinden fazlasını (%25,1) sağlıyor. Bir yıl önce, bu oran %23,0 idi. Rüzgar şu anda ülkenin üretim kapasitesinin onda birinden (%10,4) daha fazla iken, şebeke ölçeğinde güneş enerjisi yaklaşık yüzde beş (%4,9) ve bu, dağıtılmış (örneğin, çatı katındaki) güneş enerjisi sistemlerini içermiyor. Renewable Energy World

Diğer İçerikler