Algoritmalar, yapay zeka ve makina öğrenimi hayatımızı da enerji dönüşümünü de köklü bir şekilde değiştirecek potansiyele sahip. Geleceğin dünyasında, özellikle, enerji sektöründe, yapay zeka ve makina öğrenimini çok geniş bir şekilde kullanabilecek. Yapay zekanın enerji dönüşümünde ve özellikle elektrik üretimindeki rolü geçen her gün daha belirgin hale geliyor.

Yapay zekanın enerji dönüşümünde ve yeşil elektrik üretiminde kilit rol oynayacağı 4 alanı şu şekilde özetleyebiliriz:

  1. Akıllı Rüzgar Enerjisi Sistemleri

Rüzgar enerjisi üreten türbinlerin yapay zeka kullanılarak çok daha verimli ve hızlı hale getirilmesi.

  1. Akıllı Elektrik Santralleri

Elektrik santrallerinde verinin hızlı bir şekilde dönüştürülmesi, işlenmesi ve verimliliğin artırılması.

  1. Hava Tahmini ve Yapay Zeka

Yenilenebilir enerjiye olan bağımlılığın artarken, güneş ve rüzgar enerjisinin oluşturacağı olası elektrik/güç kesintisi ihtimalleri de sistemi öngörülemez hale getiriyor. Burada yapay zekanın hava koşulları ve tahminleri üzerinden yenilenebilir enerji santrallerini daha verimli hale getirecek olması enerji dönüşümü için hayati bir rol oynayabilir.

  1. Atık Dönüşümü

Yapay zeka, atıkları, özelliklerine, ölçülerine ve tiplerine göre çok daha hızlı bir şekilde sınıflandırıp eski teknolojik süreçten doğacak enerji kaybını önleyip atıkları daha verimli hale getirebilecek.

Kaynak: “4 Ways AI Is Accelerating The Energy Transition”, Forbes

İndirmek için tıklayın

Diğer İçerikler