PwC’nin Microsoft için hazırladığı yeni bir rapor, dijitalleşme ve dekarbonizasyon megatrendlerinin gelecekte nasıl bir araya gelebileceğini inceliyor. Rapora göre, yapay zeka, küresel sera gazı emisyonlarında önemli ölçüde düşürebilir.

Yapay zekanın tarım, su, enerji ve ulaştırma sektörlerinin daha sürdürülebilir olmasına nasıl katkı sunabileceğini inceleyen raporda, yapay zeka kullanımının sera gazı emisyonlarını %4 azaltarak 2030’a kadar küresel ekonomiye 5.2 trilyon dolar katkı sunabileceğini öngörüyor.

Rapora göre yapay zeka, ilgili endüstrilerin daha sürdürülebilir olmasına şu destekleri sunabilir:

  • Çevre koşullarını ve mahsul verimini daha iyi izleyerek ve yöneterek tarımsal üretimi dönüştürmede rol oynar.
  • Arz-talebi yönetmek ve yenilenebilir enerji çözümlerini optimize etmek için öngörü yeteneklerini kullanan akıllı şebeke sistemleri sayesinde enerji sektöründe daha yüksek verimlilik sağlanabilir.
  • Taşımacılık sektöründeki AI uygulamaları, yolcuların ve yükün giderek küreselleşen ve kentleşmiş bir dünyada daha güvenli, verimli ve sürdürülebilir bir şekilde hareket etmesine izin verebilir. Örneğin, AI teknolojilerinin, daha doğru trafik tahmini, gerçek zamanlı yolculuk planlaması ve özerk araç teknolojisini sağlamada büyük bir rolü vardır.
  • Su kaynağı tahmininde, yönetiminde ve izlenmesinde, atıkları, maliyetleri ve çevresel etkileri azaltarak küresel su kriziyle mücadeleye yardımcı olabilir.

AI uygulamaları, sera gazı emisyonlarını enerji sektöründe %2.2, taşımacılık alanında ise %1.7 düşürülmesinde önemli rol oynuyor.

Kaynak: “AI Will Be a Vital Tool in Making The Global Economy More Sustainable and Efficient”, Forbes

İndirmek için tıklayın

Diğer İçerikler